real viagra cheap propecia free samples compare prices cialis find cheapest viagra super viagra buy cialis generic cialas viagra next day delivery propecia for sale cialis 50 order viagra cialis otc viagra for order buy viagra without a presription pfizer viagra 50mg

RSS

TÁ TÚ ANSEO Nuacht Náisiúnta Seimineár Comhairliúcháin ar Straitéis Dréachta le Forbairt na Gaeilge a Chosaint agus a Fheabhsú

Seimineár Comhairliúcháin ar Straitéis Dréachta le Forbairt na Gaeilge a Chosaint agus a Fheabhsú

POBAL á choimisiúnú ag an Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta  (RCEF) le seimineár comhairliúcháin a éascú ar Straitéis Dréachta na Roinne le Forbairt na Gaeilge a Chosaint agus a Fheabhsú. Beidh an seimineár ar siúl, Déardaoin 25 Deireadh Fómhair óna 9.15am go dtí 1.15pm Óstán an Europa, Béal Feirste.

Dúirt Janet Muller, Príomhfheidhmeannach POBAL: "Tugadh gealltanas maidir le straitéis na Gaeilge i gComhaontú Cill Rimhinn, agus fáiltíonn muid roimh an phróiseas comhairliúcháin atá anois ar siúl ar dhréachtcháipéis na Roinne. Beidh deis ag rannpháirtithe an seimineáir an Straitéis Dréachta a phlé ag ceardlanna, agus a gcuid tuairimí a léiriú. Tá muid sásta go n-osclóidh Carál Ní Chuilín, an tAire Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta, an ócáid."

Chomh maith, beidh feidhmeannaigh shinsearacha de chuid na Roinne ann leis an doiciméad comhairliúcháin a chur i láthair agus le ceisteanna a fhreagairt.’

Dúirt Janet: "Shíl muid gur chóir amharc ar thaithí agus ceachtanna ó áiteanna eile chomh maith agus tá eochairchainteoirí mór le rá ag teacht chugainn ó dheas, ón Bhreatain Bheag agus ó Albain le heolas a roinnt linn. Is é Stiúrthóir Straitéis na Breatnaise, Rialtas na Breataine Bige é, Iwan Evans, a bhfuil taithí leathan aige ar phleanáil agus ar reachtaíocht teanga sa Bhreatain Bheag.

"Beidh Cathaoirleach ar Bhòrd na Gàidhlig, Ealasaid Nic an t-Saoir, linn chomh maith, le cur in iúl don lucht féachana cad é mar atá ag éirí le Plean Náisiúnta na Gaeilge in Albain. Ag amharc ar straitéisí forbartha don Ghaeilge in Éirinn, beidh an tOllamh Dónall Ó Baoill, fear Gaeltachta a bhfuil mórán leabhar agus alt scríofa aige ar ghnéithe den teangeolaíocht, de theanga na Gaeilge, d’ fhorbairt agus de phleanáil teanga."

I ndiaidh na hócáide, déanfar tuairisc ar thorthaí an tseimineáir a chur le chéile don RCEF.

Dúirt Janet: "Molann muid do phobal na Gaeilge gach deis a thapaigh le cur in iúl don Roinn cad iad na tuairimí atá acu faoin straitéis dréachta. Críochnaíonn an comhairliúcháin seo ar an 27 Samhain. Chomh maith leis an seimineár seo, tá sé thar a bheith tábhachtach go gcuireann na Gaeil a gcuid smaointe agus a gcuid riachtanas ós comhair na Roinne i scríbhinn."