RSS

TÁ TÚ ANSEO Nuacht Náisiúnta O’Dowd: Oiread roghanna ar fáil do pháistí i dTuaisceart Éireann

O’Dowd: Oiread roghanna ar fáil do pháistí i dTuaisceart Éireann

Ba chóir do dhaltaí i dTuaisceart Éireann a bhfuil roghanna ábhar d’Eochairchéim 4 agus d’Iar-16 le déanamh acu don bhliain seo chugainn bheith feasach ar an réimse leathan ábhar atá ar fáil dóibh.

Sin an teachtaireacht ón Aire Oideachais i dTuaisceart Éireann, John O’Dowd, agus é ag iarraidh feasacht a ardú ar an gCreat Teidlíochta a ndéanfar reachtúil i mí Meán Fómhair.

Dúirt an tAire: “Ó Mheán Fómhair 2013, beidh na deiseanna céanna, mar aon le líon méadaithe cúrsaí, ar fáil do dhaltaí i ngach scoil agus ó gach cúlra. Ba mhaith liom a chinntiú go bhfuil na daltaí go léir idir 14-19 feasach ar an oiread roghanna atá ar fáil dóibh.

“Feabhsaíonn an Creat Teidlíochta cumas na scoileanna soláthar na gcúrsaí a phleanáil agus a bhainistiú chun leasa na ndaltaí go léir sa cheantar áitiúil. Tá gach dalta difriúil agus ba chóir go dtagródh na roghanna do spéiseanna agus do mhianaidhmeanna gach duine óig, bíodh sé go bhfuil siad ag iarraidh leanúint ar aghaidh sa chóras oideachais nó bogadh go thraenáil agus fostaíocht. Tá mé tiomanta do theagmháil a dhéanamh le daltaí agus le tuismitheoirí le tuiscint níos fearr a chothú ar an gCreat Teidlíochta agus ar an mbealach a rachaidh sé chun a leasa.”

Lean an tAire air: “Tá bileog eolais do thuismitheoirí agus do dhaltaí eisithe ag mo Roinn le heolas a scaipeadh orthu agus len iad a spreagadh le comhoibriú lena scoil leis na féidearthachtaí atá ar fáil dóibh a phlé. Déanfaidh daltaí cinntí faoina roghanna ábhar gan mhoill agus tá sé tábhachtach go bhfuil daltaí agus tuismitheoirí go hiomlán feasach ar a bhfuil ar fáil, toisc gur féidir leis na cúrsaí seo cabhrú le pleanáil thodhchaí an duine óig. D’fhéadfadh go mbeadh amanna ann nuair nach bhfuil sé ar chumas scoile rochtain a sholáthar ar chúrsa a ba mhaith le dalta a dhéanamh, ach caithfear gach féidearthacht a chíoradh.”

Mar fhocal scoir, ghríosaigh an tAire tuismitheoirí le faire amach don bhileog eolais a thiocfaidh ó na scoileanna. Dúirt sé: “Eiseofar na bileoga ag na scoileanna go léir laistigh den chéad seachtain eile agus cuirfear ar aghaidh ag tuismitheoirí iad go luath ina dhiaidh sin. Cabhróidh an t-eolas le tuismitheoirí tuiscint a fháil ar na roghanna atá oscailte dá gcuid páistí agus ar na háiteanna a d’fhéadfaidís teacht ar eolas sa bhreis. Gríosaím tuismitheoirí le faire amach don bhileog a thiocfaidh ó na scoileanna, í a léamh agus na féidearthachtaí inti a phlé leis an scoil agus lena gcuid páistí.”

Scríobh nóta tráchta


Cód slándála
Athnuaigh

Foinse Iallach ar Healy Camchuairt na Leon a fhágáil mar gheall ar ghortú - http://is.gd/100HLU - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
11:09AM Jun 07
Foinse Fiosrúchán ar bun maidir leis an tine ar thraen ó Bhéal Feirste go B - http://is.gd/xp7Iep - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
10:45AM Jun 07
Foinse Ceathrar fós faoi choimeád maidir le dúnmharú fir i nGaillimh - http://is.gd/RnjMG3 - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
09:30AM Jun 07
Foinse Pianbhreith le gearradh ar iarshagart as dhá chúis de mhí-úsáid ghn - http://is.gd/GG4KIs - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
09:15AM Jun 07
Foinse An Stát chun achomharc a dhéanamh maidir le rialú a thug an Ard-Chúi - http://is.gd/6uUlU6 - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
02:46PM Jun 06