RSS

TÁ TÚ ANSEO Nuacht Náisiúnta Deis ag daltaí a gcuid a rá agus Seachtain na Gaeilge á comóradh ag Coiste Oireachtais

Deis ag daltaí a gcuid a rá agus Seachtain na Gaeilge á comóradh ag Coiste Oireachtais

Tabharfar deis do dhaltaí scoile dara leibhéal a smaointe a nochtadh do na polaiteoirí an tseachtain seo i dTeach Laighean – agus is as Gaeilge a dhéanfaidh siad é.

Mar chomóradh ar Sheachtain na Gaeilge, tá cuireadh tugtha ag an gCoiste um Chomhshaol, Cultúr agus Gaeltacht do dhaoine óga as trí mheánscoil teacht os a gcomhair inniu, Dé Máirt, 5 Márta 2013, chun labhairt i nGaeilge leis an gCoiste faoi na hábhair seo a leanas:

1.        Todhchaí na hÉireann san Aontas Eorpach
2.        An tionchar atá ag na meáin shóisialta ar shaol na hÉireann
3.        An tábhacht a bhaineann le pobail áitiúla a fhorbairt

Is iad na trí scoil: Coláiste Cois Life, Leamhcán, Co Bhaile Átha Cliath; Coláiste Pobail Maria Immaculata, Dúnmánmhaí, Co Chorcaí; Coláiste Cholmcille, Indreabhán, Co na Gaillimhe. Is í seo an dara huair a mbeidh daltaí scoile ina n-aíonna ag an gCoiste mar ghné de Sheachtain na Gaeilge, tar éis gur éirigh go rímhaith le hócáid mar sin i dTeach Laighean an bhliain seo caite.

Dúirt Cathaoirleach an Choiste, Micheál Mac Cárthaigh TD : “Táimid ag súil go mór leis an gcruinniú inniu le daltaí as Coláiste Cois Life, Coláiste Pobail Maria Immaculata agus Coláiste Cholmcille. Is deis luachmhar í seo ag an gCoiste agus ag an Oireachtas Seachtain na Gaeilge a cheiliúradh agus a chomóradh i dteannta go leor de na daoine óga a bheidh ag gníomhú chun an Ghaeilge a choimeád beo bríomhar agus ina cuid d’ár gcultúr amach anseo. Is deis faoi leith í freisin do dhaltaí scoile dara leibhéal labhairt le Coiste Oireachtais ar ábhair ar cás leo iad agus a bhfuil tionchar acu ar a saol sa lá atá inniu ann agus amach anseo.”

“Is eagraíocht neamhbhrabúis í Seachtain na Gaeilge a chabhraíonn chun an Ghaeilge agus cultúr na hÉireann a chur chun cinn, sa bhaile agus thar lear, le linn féile coicíse a sheoltar ag tús mhí an Mhárta gach bliain. Is é “Croí na Gaeilge – It’s You!” mana na féile, agus is í an aidhm atá léi gach aon duine, is cuma cá háit ina bhfuil sé nó sí, a mhealladh chun bheith páirteach in athnuachan na Gaeilge. Glacann breis agus 150,000 duine, idir óg agus aosta agus ar gach leibhéal líofachta, páirt san fhéile, a chuimsíonn réimse mór imeachtaí, ó Chéilithe sráide go cláir teilifíse. Is cúis mhór áthais é ag comhaltaí an Choiste páirt a ghlacadh i gceiliúradh na hócáide tábhachtaí seo, atá saincheaptha chun eolas ar an nGaeilge, agus suim inti, a chothú.”

Cuirfear tús leis an gcruinniú seo i Seomra Coiste 4, Teach Laighean, ar 2.15pm inniu.

Is féidir imeachtaí an Choiste a fháil beo ar: http://www.oireachtas.ie/parliament/watchlisten/

 

Scríobh nóta tráchta


Cód slándála
Athnuaigh

Parse Error: Specification mandate value for attribute data-aria-label-part
12:28AM Oct 23