how to order viagra mail order cialis cialis dosage 40 mg canadian healthcare cialis buy viagra las vegas cialis next day cialis tijuana cheap cialis in usa discount cialis cannada buy cialis from canada cialis ususal dosage buy propecia

RSS

TÁ TÚ ANSEO Nuacht Náisiúnta Deis ag daltaí a gcuid a rá agus Seachtain na Gaeilge á comóradh ag Coiste Oireachtais

Deis ag daltaí a gcuid a rá agus Seachtain na Gaeilge á comóradh ag Coiste Oireachtais

Tabharfar deis do dhaltaí scoile dara leibhéal a smaointe a nochtadh do na polaiteoirí an tseachtain seo i dTeach Laighean – agus is as Gaeilge a dhéanfaidh siad é.

Mar chomóradh ar Sheachtain na Gaeilge, tá cuireadh tugtha ag an gCoiste um Chomhshaol, Cultúr agus Gaeltacht do dhaoine óga as trí mheánscoil teacht os a gcomhair inniu, Dé Máirt, 5 Márta 2013, chun labhairt i nGaeilge leis an gCoiste faoi na hábhair seo a leanas:

1.        Todhchaí na hÉireann san Aontas Eorpach
2.        An tionchar atá ag na meáin shóisialta ar shaol na hÉireann
3.        An tábhacht a bhaineann le pobail áitiúla a fhorbairt

Is iad na trí scoil: Coláiste Cois Life, Leamhcán, Co Bhaile Átha Cliath; Coláiste Pobail Maria Immaculata, Dúnmánmhaí, Co Chorcaí; Coláiste Cholmcille, Indreabhán, Co na Gaillimhe. Is í seo an dara huair a mbeidh daltaí scoile ina n-aíonna ag an gCoiste mar ghné de Sheachtain na Gaeilge, tar éis gur éirigh go rímhaith le hócáid mar sin i dTeach Laighean an bhliain seo caite.

Dúirt Cathaoirleach an Choiste, Micheál Mac Cárthaigh TD : “Táimid ag súil go mór leis an gcruinniú inniu le daltaí as Coláiste Cois Life, Coláiste Pobail Maria Immaculata agus Coláiste Cholmcille. Is deis luachmhar í seo ag an gCoiste agus ag an Oireachtas Seachtain na Gaeilge a cheiliúradh agus a chomóradh i dteannta go leor de na daoine óga a bheidh ag gníomhú chun an Ghaeilge a choimeád beo bríomhar agus ina cuid d’ár gcultúr amach anseo. Is deis faoi leith í freisin do dhaltaí scoile dara leibhéal labhairt le Coiste Oireachtais ar ábhair ar cás leo iad agus a bhfuil tionchar acu ar a saol sa lá atá inniu ann agus amach anseo.”

“Is eagraíocht neamhbhrabúis í Seachtain na Gaeilge a chabhraíonn chun an Ghaeilge agus cultúr na hÉireann a chur chun cinn, sa bhaile agus thar lear, le linn féile coicíse a sheoltar ag tús mhí an Mhárta gach bliain. Is é “Croí na Gaeilge – It’s You!” mana na féile, agus is í an aidhm atá léi gach aon duine, is cuma cá háit ina bhfuil sé nó sí, a mhealladh chun bheith páirteach in athnuachan na Gaeilge. Glacann breis agus 150,000 duine, idir óg agus aosta agus ar gach leibhéal líofachta, páirt san fhéile, a chuimsíonn réimse mór imeachtaí, ó Chéilithe sráide go cláir teilifíse. Is cúis mhór áthais é ag comhaltaí an Choiste páirt a ghlacadh i gceiliúradh na hócáide tábhachtaí seo, atá saincheaptha chun eolas ar an nGaeilge, agus suim inti, a chothú.”

Cuirfear tús leis an gcruinniú seo i Seomra Coiste 4, Teach Laighean, ar 2.15pm inniu.

Is féidir imeachtaí an Choiste a fháil beo ar: http://www.oireachtas.ie/parliament/watchlisten/