RSS

TÁ TÚ ANSEO Nuacht Náisiúnta Tuarascáil ar chur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030

Tuarascáil ar chur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030

Cur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030

D'fhoilsigh an tAire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich, T.D., tuarascáil inniu (23 Iúil 2013) ar dhul chun cinn maidir le feidhmiú na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 sa tréimhse 2010-2013. Ina theannta sin, foilsíodh pleananna forfheidhmithe na Ranna ábhartha maidir leis an Straitéis inniu ar láithreáin ghréasáin éagsúla na Ranna ábhartha.

Dúirt an tAire Stáit: "Is ar mo Roinnse atá an fhreagracht uileghabhálach an Straitéis a chomhordú agus a chur i bhfeidhm i gcomhar le réimse mór páirtithe leasmhara. Is léir domsa go léiríonn an tuarascáil ar dhul chun cinn agus na pleananna forfheidhmithe go bhfuil cur chuige soiléir ann i dtaobh fheidhmiú na Straitéise a mbeidh tionchar dearfach aige ar an teanga san fhadtréimhse." 

Ina theannta sin, dúirt an tAire Stáit: "Aithnítear sa Straitéis féin an gá atá le cur chuige céimneach chun na bearta éagsúla a bhaint amach. Sa chomhthéacs sin, bheinn neamartach mura ndéanfainn tagairt do na srianta acmhainní a bhaineann le feidhmiú na Straitéise. In ainneoin sin, tá na príomhpháirtithe leasmhara ag tabhairt faoi bhearta éagsúla a bhaint amach faoin Straitéis laistigh de na hacmhainní atá ann san am i láthair."

Aguisín

Tá an tuarascáil ar dhul chun cinn faoin Straitéis agus pleananna forfheidhmithe na Ranna ábhartha ar fáil ar na láithreáin ghréasáin seo a leanas:

Tuarascáil ar dhul chun cinn faoin Straitéis – http://www.ahg.gov.ie/ie/Straiteis20BliaindonGhaeilge2010-2030/FeidhmiunaStraiteise/

Plean forfheidhmithe na Roinne Ealaíon, Oidhreachta & Gaeltachta – http://www.ahg.gov.ie/ie/Straiteis20BliaindonGhaeilge2010-2030/FeidhmiunaStraiteise/

Plean forfheidhmithe na Roinne Oideachais & Scileanna

http://www.education.ie/ga/Foilseacháin/Tuarascálacha-Beartais/Straitéis-20-Bliain-don-Ghaeilge-2010-2030.pdf

Plean forfheidhmithe Roinn an Taoisigh –

http://www.taoiseach.gov.ie/irish/Scéim_na_dTeangacha_Oifigiúla/Polasaí_na_Gaeilge.html

Plean forfheidhmithe na Roinne Gnóthaí Eachtracha & Trádála –

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=89716

Plean forfheidhmithe na Roinne Caiteachais Poiblí & Athchóirithe

http://per.gov.ie/official-languages-act/

Plean forfheidhmithe na Roinne Sláinte – http://www.dohc.ie/offical_languages/20_Year_Strategy/

Plean forfheidhmithe na Roinne Leanaí & Gnóthaí Óige –

http://www.dcya.gov.ie/viewdoc.asp?fn=%2Fdocuments%2FAboutus%2FSupportingTheIrishLanguage.htm&mn=aboz&nID=5

Plean forfheidhmithe na Roinne Cumarsáide, Fuinnimh & Acmhainní Nádúrtha –

www.dcenr.gov.ie/Broadcasting/20+Year+Strategy/Implementation+Plan+for+the+20-Year+Strategy+for+the+Irish+Language+2010-2030.html

Plean forfheidhmithe na Roinne Comhshaoil, Pobail & Rialtais Áitiúil –

http://www.environ.ie/ga/EolasFuinn/SeirbhisdoChustaimeiri/Straiteis20BliaindonGhaeilge/

Plean forfheidhmithe na Roinne Dlí & Cirt & Comhionannais –http://www.justice.ie/ga/JELR/Pages/AnStraiteis20Bliain

Plean forfheidhmithe na Roinne Cosanta – http://www.defence.ie/website.nsf/Ir_strategyI

Scríobh nóta tráchta


Cód slándála
Athnuaigh

Foinse Ceathrar fós faoi choimeád maidir le dúnmharú fir i nGaillimh - http://is.gd/RnjMG3 - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
09:30AM Jun 07
Foinse Pianbhreith le gearradh ar iarshagart as dhá chúis de mhí-úsáid ghn - http://is.gd/GG4KIs - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
09:15AM Jun 07
Foinse An Stát chun achomharc a dhéanamh maidir le rialú a thug an Ard-Chúi - http://is.gd/6uUlU6 - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
02:46PM Jun 06
Foinse Deis cógais níos saoire a chur ar fáil d'othair - http://is.gd/duhG26 - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
11:53AM Jun 06
Foinse Teachtaireacht ó cheannaire Al-Qaeda do mhuintir na Siria - http://is.gd/B1udmP - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
09:48AM Jun 06