RSS

TÁ TÚ ANSEO Nuacht Náisiúnta Easpa uaillmhéine i gcur i bhfeidhm na Straitéise cáinte ag Conradh na Gaeilge

Easpa uaillmhéine i gcur i bhfeidhm na Straitéise cáinte ag Conradh na Gaeilge

Cuireann Conradh na Gaeilge fáilte roimh na pleananna forfheidhmithe de chuid na Ranna Rialtais leis An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010 - 2030 a chur i bhfeidhm, a foilsíodh na laethanta seo, ach cháin siad an easpa uaillmhéine atá iontu. Is léir ó na pleananna dar leo:

·             Go bhfuil go leor atá san áireamh sna pleananna ar siúl cheana féin ag na ranna éagsúla (ar nós Scéim na gCúntóirí Teanga; Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge; na foilseacháin bhliantúla a eisíonn Roinn an Taoisigh, srl.);

·             Gur fágadh ar lár aon tagairt do na cinntí a glacadh le níos mó ná dhá bhliain anuas nár aontaigh an pobal Gaeilge agus Gaeltachta leo (ar nós an athrú stádais atá molta d’Oifig an Choimisinéara Teanga; an diúltú ar aon leasú a ghlacadh ar an Acht Gaeltachta ón bpobal; deireadh leis an deontas d’ábhar oidí le freastail ar chúrsaí sa Ghaeltacht, srl.); agus

·             Go bhfuil easpa spriocanna dúshlánacha, uaillmhianacha iontu (plean cuimsitheach le fáil réidh leis an maolú ar stádas na Gaeilge san Aontas Eorpach faoi 2016 m.sh.).

Arsa Donnchadh Ó hAodha, Uachtarán Chonradh na Gaeilge: "Fáiltíonn muid roimh fhoilsiú na bpleananna forfheidhmithe leis an Straitéis Ghaeilge a chur i bhfeidhm ar deireadh, ach tá an-díomá ar an gConradh nár thóg an Rialtas príomhéileamh an phobail Gaeilge agus Gaeltachta ar bord, ‘sé sin go bhfuil sé riachtanach an pobal Gaeilge agus Gaeltachta a aithint mar gheallsealbhóirí i gcur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge. Chuige sin, ní mór go gcuirfear struchtúr riachtanach ardleibhéil ar bun idir na húdaráis agus na heagraíochtaí pobail Gaeilge agus Gaeltachta, áit a dhéanfar moltaí i dtaca leis an nGaeilge agus leis an Straitéis sula gcuirtear ar aghaidh chuig na hAirí cuí iad. Le córas mar seo i réim le hionchur ó phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta, creideann an Conradh go mbeadh plean forfheidhmithe i bhfad níos dúshlánaigh, níos uaillmhianaigh, níos fadradharcach agus níos comhtháite ann chun an teanga a chur chun cinn.”

Aithníonn Conradh na Gaeilge go bhfuil líon beag beartais maithe ann i measc phleananna forfedhmithe an Rialtais don Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge, ar nós:

·             Go mbeidh scrúdú béil éigeantach don Teastas Sóisearach sa scoilbhliain 2015 / 2016;

·             Go ndéanfar mionanailís le linn 2013 - 2014 ar na dúshláin ar leith a bhíonn le sárú ag scoileanna Gaeltachta chun roghanna polasaithe a aithint don teagasc trí mheán na Gaeilge; agus

·             Go mbeidh próiseas pleanála don fhórsa oibre sa Státseirbhís ann a aithneoidh poist/réimsí oibre a mbeidh Státseirbhísigh atá in ann feidhmiú go dátheangach de dhíth iontu. Beidh an-tábhacht leis an bpróiseas sin lena chinntiú go ndéanfar soláthar i gcomórtais earcaíochta amach anseo do cheapacháin a mbeidh inniúlacht i nGaeilge riachtanach dóibh.

Dúirt Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí Chonradh na Gaeilge: "Is oth le Conradh na Gaeilge go bhfuil, ar an iomlán, easnaimh mhóra sna pleananna forfheidmithe chunAn Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge a chur i bhfeidhm. Is gá don Rialtas breis acmhainní a chur ar fáil don teanga agus ní mór dóibh a bheith níos uaillmhianaí sna spriocanna a leagann siad amach. Chomh maith leis sin, is gá don Rialtas go práinneach an pobal Gaeilge agus Gaeltachta a aithint mar gheallsealbhóirí i gcur i bhfeidhm na Straitéise agus, chuige sin, an struchtúr riachtanach ardleibhéil a bhunú idir na húdaráis agus na heagraíochtaí pobail Gaeilge agus Gaeltachta.”

Scríobh nóta tráchta


Cód slándála
Athnuaigh

Foinse Ceathrar fós faoi choimeád maidir le dúnmharú fir i nGaillimh - http://is.gd/RnjMG3 - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
09:30AM Jun 07
Foinse Pianbhreith le gearradh ar iarshagart as dhá chúis de mhí-úsáid ghn - http://is.gd/GG4KIs - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
09:15AM Jun 07
Foinse An Stát chun achomharc a dhéanamh maidir le rialú a thug an Ard-Chúi - http://is.gd/6uUlU6 - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
02:46PM Jun 06
Foinse Deis cógais níos saoire a chur ar fáil d'othair - http://is.gd/duhG26 - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
11:53AM Jun 06
Foinse Teachtaireacht ó cheannaire Al-Qaeda do mhuintir na Siria - http://is.gd/B1udmP - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
09:48AM Jun 06