RSS

TÁ TÚ ANSEO Nuacht Náisiúnta Maoiniú de €40,000 i gcomhair oiliúna frithbhulaíochta do thuismitheoirí

Maoiniú de €40,000 i gcomhair oiliúna frithbhulaíochta do thuismitheoirí

D’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn T.D., go bhfuil €40,000 á chur ar fáil chun tacú le soláthar suas le 70 seisiún oiliúna frithbhulaíochta do thuismitheoirí ó seo go dtí deireadh na bliana.

Tá an Clár Oiliúna Frithbhulaíochta do Thuismitheoirí á reáchtáil ag an gComhairle Náisiúnta Tuismitheoirí – Bunbhrainse i gcomhar leis an gComhairle Náisiúnta Tuismitheoirí (Iarbhunoideachas).  Forbraíodh an tionscnamh chun tacú le feidhmiú an Phlean Aicsin um Bulaíocht a rinneadh moladh ann go gcuirfí oiliúint agus acmhainní ar fáil do thuismitheoirí agus boird bhainistíochta.

Ag fógairt an mhaoinithe dó, dúirt an tAire Quinn, “cuirim fáilte roimh an gcomhoibriú idir an dá Chomhairle Tuismitheoirí agus iad ag freastal ar an ngá le hoiliúint sa réimse seo.  Tá súil agam go dtógfaidh tuismitheoiri an t-am chun freastal ar na seisiúin luachmhara oiliúna seo.

Ról tábhachtach

Ní fadhb í an bhulaíocht gur féidir le scoileanna tabhairt fúithi leo féin ná gur ceart í a fhágáil fúthusan amháin.  Tá ról tábhachtach le glacadh ag tuismitheoirí, teaghlaigh agus ag an bpobal ar fad maidir le dul i ngleic le gach sórt bulaíochta agus le páistí a mhúineadh faoin gcaoi le caidrimh a bhainistiú, faoin teacht aniar agus faoin gcomhbhá le daoine eile.”

Beidh an Clár Oiliúna Frithbhulaíochta do Thuismitheoirí ar fáil ar fud na tíre.  Seisiún dhá uaire go leith a bheas ann a thabharfaidh tacaíocht do thuismitheoirí chun tacú lena gclann maidir le ceisteanna bulaíochta mar aon le heolas a thabhairt dóibh faoi na Nósanna Imeachta nua Frithbhulaíochta do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna.

Chuir Áine Lynch, POF na Comhairle Náisiúnta Tuismitheoirí – Bunbhrainse, fáilte roimh tiomantas an Aire agus na Roinne Oideachais agus Scileanna agus iad ag tacú le tuismitheoirí sa ról ríthábhachtach atá acu i réimse chosc na bulaíochta.

“Bíonn príomhról ag tuismitheoirí chun tacú lena gclann agus le scoil na háite, agus de bharr na hinfheistíochta seo sna tuismitheoirí beidh ar a gcumas an ról seo a chur díobh i mbealach níos eolasaí.  Spreagaimid na tuismitheoirí go léir i mBunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna chun freastal ar an oiliúint agus tacú lena gclann agus leis na scoileanna agus iad ag dul i ngleic le hiompraíocht bhulaíochta,” adúirt sí.

Dúirt Don Myers, Uachtarán na Comhairle Náisiúnta Tuismitheoirí (Iarbhunoideachas), “Táthar ag cur amach teachtaireacht an-dearfach anseo chuig na tuismitheoirí go léir tríd an tacaíocht seo agus trí chomhthionscnamh na Comhairle Náisiúnta Tuismitheoirí – Bunbhrainse agus na Comhairle Náisiúnta Tuismitheoirí (Iarbhunoideachas) araon.

Aontú an-láidir é seo ón dá eagraíocht leis an acmhainn luachmhar seo agus is fearr a bheidh na tuismitheoirí curtha ar an eolas ar mhaithe leo féin agus le tacú a thabhairt dá gclann maidir le fadhbanna a bhaineann leis an mbulaíocht.”

an Chomhairle Náisiúnta Tuismitheoirí – Bunbhrainse agus an Chomhairle Náisiúnta Tuismitheoirí (Iarbhunoideachas) ag forbairt bileoige eolais chomh maith do thuismitheoirí a fhreastalaíonn ar na seisiúin oiliúna.  Cuirfear an bhileog ar fáil ar shuíomhanna gréasáin an dá chomhairle.

Scríobh nóta tráchta


Cód slándála
Athnuaigh

Foinse Ceathrar fós faoi choimeád maidir le dúnmharú fir i nGaillimh - http://is.gd/RnjMG3 - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
09:30AM Jun 07
Foinse Pianbhreith le gearradh ar iarshagart as dhá chúis de mhí-úsáid ghn - http://is.gd/GG4KIs - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
09:15AM Jun 07
Foinse An Stát chun achomharc a dhéanamh maidir le rialú a thug an Ard-Chúi - http://is.gd/6uUlU6 - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
02:46PM Jun 06
Foinse Deis cógais níos saoire a chur ar fáil d'othair - http://is.gd/duhG26 - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
11:53AM Jun 06
Foinse Teachtaireacht ó cheannaire Al-Qaeda do mhuintir na Siria - http://is.gd/B1udmP - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
09:48AM Jun 06