RSS

TÁ TÚ ANSEO Nuacht Nuacht is déanaí Léiríonn figiúirí an CSO ardú sa líon buirgléireachtaí, calaoisí agus fuadaigh

Nuacht is Déanaí

Léiríonn figiúirí an CSO ardú sa líon buirgléireachtaí, calaoisí agus fuadaigh

Tá ardú suntasach tagtha ar an líon buirgléireachtaí sa tréimhse 12 mhí go dtí deireadh mhí an Mheithimh, dar leis na figiúirí coireachta is déanaí ón CSO.

Léirigh na figiúirí ardú i gcalaois, fuadach agus coireanna bainteacha.

Ach, bhí laghdú i ngach catagóir eile de choireacht tromchúiseach lena n-áirítear dúnbhású, coireach drugaí agus gunna.

Léiríonn figiúirí an CSO gur tháinig ardú os cionn 10% ar bhuirgléireachtaí agus coireanna bainteacha, d’ardaigh coireann calaoise 8%, agus tháinig ardú 7.8% ar fhuadach.

Bhí laghdú i ngach catagóir coireachta eile. Léirigh an 62 dúnbhású titim os cionn 23%, bhí coireanna airm agus pléasctha síos os cionn 15%, agus thit coireann drugaí 4%.