RSS

TÁ TÚ ANSEO Nuacht Nuacht is déanaí Imní ar mhúinteoirí maidir le cealú an Teastais Shóisearaigh

Nuacht is Déanaí

Imní ar mhúinteoirí maidir le cealú an Teastais Shóisearaigh

Táthar chun scrúdú an Teastais Shóisearaigh mar atá a chur ar ceal sna hocht mbliana atá romhainn.

Tiocfaidh measúnuithe leanúnacha agus scrúdú a dhéanfaidh scoileanna aonair, seachas scrúdú Stáit, ina áit.

D’fhógair an tAire Oideachais, Ruairí Quinn an t-athrú suntasach inniu.

Faoin mbliain 2020 ní bheidh an Teastas Sóisearach ann a thuilleadh, de réir an phlean a cheap an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta agus tabharfar an scrúdú nua isteach ar bhonn céimnithe ó Mheán Fómhair  2014.

Beidh 21 ábhar agus réimse cúrsaí gearra ar fáil do scoileanna, lena n-áirítear Sínis agus ríomhchlárú.

imní ar chomharchumainn mhúinteoirí nach mbeidh muinín ag tuismitheoirí as an gcóras oideachais dá bharr. Agus deir siad go bhfuil sé deacair a bheith ag súil go marcálfaí na páipéir ar an mbealach céanna ó scoil go scoil.