RSS

TÁ TÚ ANSEO Nuacht Nuacht is déanaí Níl aon fháilte roimh Wallace sa Ghrúpa Teicniúil

Nuacht is Déanaí

Níl aon fháilte roimh Wallace sa Ghrúpa Teicniúil

Tuairiscítear anois go bhfuil sé ráite ag Grúpa Teicniúil na Dála le Mick Wallace nach bhfuil aon fháilte roimhe a bheith mar bhaill den ghrúpa.

Sheas an Teachta Dála neamhspleách, Mick Wallace, siar ón bpáirtí roinnt míonna ó shin, mar thoradh ar fhadhbanna a bhí aige maidir lena chúrsaí cánach.

D’admhaigh Wallace ag an am go raibh ganníocaíocht i gceist maidir le cáin bhreisluacha (CBL) a bhí le híoc ag a chomhlacht, MJ Wallace Ltd, leis na Coimisinéirí Ioncaim mar gheall ar árasáin a díoladh thar thréimhse de dhá bhliain. Deirtear go raibh suim de bhreis is €1.4 milliún i gceist.

Tugadh le fios go ndearna sé socrú leis na Coimisinéirí Ioncaim, €2.1 milliún a thabhairt dóibh mar gheall ar an méid a tharla.

Is cosúil go ndearna Wallace iarratas a bheith mar bhaill den ghrúpa teicniúil arís inniu ach diúltaíodh a iarratas.