RSS

TÁ TÚ ANSEO Nuacht Nuacht is déanaí Plátaí nua 'N' le taispeáint ag tiománaithe nuacháilithe

Nuacht is Déanaí

Plátaí nua 'N' le taispeáint ag tiománaithe nuacháilithe

Deirtear anois go mbeidh iallach ar thiománaithe nuacháilithe, plátaí nua ‘N’ a chur ar a gcarr tar éis dóibh an scrúdú tiomána a phasáil.

Is cosúil go mbeidh orthu na plátaí seo a bheith ar a gcarr acu ar feadh dhá bhliain ar fad, tar éis dóibh an scrúdú a phasáil. Seo de réir rialacha nua a deirtear atá beartaithe ag an Roinn Iompair, a leagan síos.

Tá súil go mbeidh Bille nua um Thrácht ar Bhóithre á fhoilsiú roimh dheireadh na bliana seo. Meastar, faoin mBille nua seo, nach mbeidh ar thiománaithe faoi oiliúint ach sé phointe pionóis a fháil, sula mbeifí ábalta iad a chur den bhóthar. I láthair na huaire, is 12 phointe atá i gceist. Meastar go mbeidh an rud céanna i gceist maidir le tiománaithe nuacháilithe leis na plátaí ‘N’.

Scríobh nóta tráchta


Cód slándála
Athnuaigh

Parse Error: Specification mandate value for attribute data-aria-label-part
08:02AM Nov 21