Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé hAoine 05 Aibreán 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Oideachas An bhéaltriail An tSraith Pictiúr: Madra ar Strae

An tSraith Pictiúr: Madra ar Strae

Ríomhphost Priontáil PDF

Déan machnamh ar na ceisteanna seo duit féin ar dtús.

1. An dtaitníonn ainmhithe leatsa?

2. An bhfuil peata agatsa?

3. Cén sórt peata é?

4. Cá bhfuair tú é?

5. An gcaithfidh tú ceadúnas a bheith agat don pheata sin?

6. Ar cheart go mbeadh cead agat siúl le do mhadra ar an trá agus i bpáirceanna poiblí?

 

 Seo cur síos samplach a bheadh oiriúnach don tsraith pictiúr seo.

 

Pictiúr 1

Fuair Seán teachtaireacht téacs ar a ghuthán póca óna chara Síle. Dúirt sí go raibh an peata madra a bhí aici imithe ar strae agus go raibh cabhair ag teastáil uaithi chun é a fháil ar ais.

 

Pictiúr 2

Ba léir go raibh trua ag Seán di agus d’imigh sé láithreach chun bualadh léi agus labhairt léi faoin scéal. Bhuail sé le Síle ag a teach. Thug sé barróg di agus “Ná bí buartha faoi ach inis dom cad a tharla go díreach,” a dúirt Seán léi. Bhí Síle croíbhriste agus bhí na deora ag silleadh léi. Ansin chuaigh siad isteach sa chistin agus rinne Síle cupán tae di féin. “Seo mar a tharla,” a dúirt sí leis ansin agus d’inis sí an scéal dó. Thosaigh Seán ag smaoineamh. “Cad is féidir linn a dhéanamh?” a dúirt Seán leis féin.

 

Pictiúr 3

Ansin ghlaoigh Síle ar an raidió pobail agus d’inis sí a scéal dóibh. Dúirt an láithreoir léi go gcuirfeadh sé fógra amach ar an aer. Sheol Seán téacs chuig Facebook ag rá go raibh madra beag bán agus dubh ar iarraidh agus go bhfreagraíonn sé don ainm Jojo. D’iarr sé ar aon duine a mbeadh aon eolas acu faoin madra é a chur chuig an uimhir 08725452.

 

Pictiúr 4

Ina dhiaidh sin chuaigh Seán agus Síle amach ar an mbóthar agus thosaigh siad ag glaoch os ard ar Jojo lasmuigh den teach. Níorbh fhada gur airigh Síle an fón ag bualadh ina póca. Chuir sí a lámh ina póca agus thóg sí an fón amach chun an glaoch a fhreagairt.

 

Pictiúr 5

 

D’fhreagair Síle an fón. “Sea,” a dúirt sí. “Is mise Síle. Tá an ceart agat... an bhfuil aon eolas agat faoi cá bhfuil sé?” a dúirt sí. Nuair a chuala sí cad a bhí le rá ag an duine eile a bhí ar an bhfón dúirt sí leis fanacht ansin agus go mbeadh sí chuige gan mhoill. Ansin labhair sí le Seán agus dúirt sí go raibh nuacht mhaith aici. “Tá sé sin iontach ar fad,” arsa Seán léi agus áthas an domhain air nuair a chuala sé an dea-scéal.

 

Pictiúr 6

Chuaigh sí caol díreach go dtí an t-ionad siopadóireachta. Chonaic sí an buachaill agus bhí Jojo ar shlabhra aige. Brocaire beag a bhí ann agus bhí cuma an-sásta air nuair a chonaic sé Síle. Bhí ríméad ar Shíle nuair a chonaic sí go raibh Jojo slán sábháilte. Dúirt an buachaill léi go bhfaca sé an madra ar an mbóthar agus go raibh cuma fhaiteach air an uair sin ach “Lean sé mé isteach san ionad siopadóireachta,” a dúirt sé léi. Seans gur chuala an buachaill sin an fógra ar an raidió pobail. Thóg Síle an madra abhaile léi ansin áit a raibh a tuismitheoirí ag fanacht léi ag an doras. “Tá sin iontach,” arsa Mam nuair a chonaic sí iad. D’iarr Daid uirthi an scéal ar fad a insint dóibh. Ansin dúirt Daid léi go raibh gá le níos mó aire as sin amach.

 

Seo roinnt ceisteanna samplacha a d'fhéadfá a chur ar an scrúdaitheoir nó b’fhéidir go gcuirfeadh an scrúdaitheoir trí cheist mar seo ort féin.

 

1. Cad a bhí ina láimh ag an mbuachaill i bpictiúr a haon?

2. Cad a bhí scríofa sa téacs a fuair an buachaill i bpictiúr a haon?

3. Cén dath atá ar ghruaig an bhuachalla i bpictiúr a haon?

4. Cad a rinne an buachaill nuair a bhuail sé le Síle i bpictiúr a dó?

5. Cad a d’iarr Seán ar Shíle a dhéanamh i bpictiúr a dó?

6. Conas mar a bhí Síle nuair a bhuail an buachaill léi i bpictiúr a dó?

7. Cad a rinne Síle nuair a bhí sí ag ól an chupáin tae?

8. Cén t-ainm a bhí ar an stáisiún raidió?

9. Cad a dúirt an láithreoir raidió a dhéanfadh sé?

10. Cén áit ar sheol Seán teachtaireacht faoin madra a bhí ar iarraidh i bpictiúr a trí?

11. Cén sórt madra a bhí imithe ar strae?

12. Cad a rinne an buachaill agus Síle i bpictiúr a a ceathair?

13. Cén uimhir teileafóin a bhí ag an mbuachaill?

14. Cad a bhí ina póca ag Síle i bpictiúr a ceathair?

15. Cad a rinne Síle nuair a chuala sí an dea-scéal i bpictiúr a cúig?

16. Cá bhfuair an buachaill an madra beag?

17. Cad é an teicneolaíocht nua atá le feiceáil sna pictiúir seo?

18. Conas mar a bhí Síle gléasta?

19. An raibh cónaí ar Shíle faoin tuath nó sa bhaile mór an dóigh leat?

20. Cén sórt gruaige a bhí ar Shíle?

21. Cé mhéad buachaill atá i bpictiúr a haon?

 

Suirbhé

An gcaitheann tú uaireadóir?Torthaí

Twitter