Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé hAoine 05 Aibreán 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Oideachas An bhéaltriail An tSraith Pictiúr: Ag toghadh scoláire na bliana

An tSraith Pictiúr: Ag toghadh scoláire na bliana

Ríomhphost Priontáil PDF
  • An roghnaítear scoláire na bliana i do scoil féin?
  • Conas a roghnaítear an scoláire? Cad iad na critéir a bhíonn i gceist?
  • Cad a fhaigheann scoláire na bliana mar aitheantas ón scoil?
  • An gceapann tú gur gradam tábhachtach é ‘Scoláire na Bliana’ don scoláire a roghnaítear?

 

  Cur síos ar an tsraith pictiúr

  • Caithfidh tú cuimhneamh i gcónaí nach mbeidh agat ach timpeall ceithre nóiméad nó mar sin don chuid seo den scrúdú.
  • Beidh ort freisin trí cheist a chur ar an scrúdaitheoir bunaithe ar na pictiúir agus ansin trí cheist a fhreagairt.

 

Seo sampla den chur síos a d'fhéadfá a dhéanamh ar na pictiúir sa tsraith seo.

 

Pictiúr 1

Bhí Bean Uí Néill, an múinteoir Gaeilge, ag labhairt le scoláirí na hArdteistiméireachta faoin toghchán a bhí le bheith ar siúl go luath chun scoláire na bliana a roghnú. Thug sí comhairle dóibh faoi na rudaí go mba cheart dóibh a chur san áireamh chun scoláire na bliana a roghnú. Ba cheart dóibh, a dúirt sí, a bheith ag smaoineamh ar na tréithe a léirigh an scoláire i rith na mblianta ar scoil agus conas mar a chomhlíon an scoláire na dualgais éagsúla ar scoil. “Smaoinigh,” a dúirt sí leo, “gur gradam tábhachtach é scoláire na bliana – an gradam is airde gur féidir leis an scoil a bhronnadh ar scoláire ar bith.”

 

Pictiúr 2

Nuair a tháinig lá na vótála chuir Bean Uí Néill bosca mór ar ardán beag i halla na scoile chun na vótaí go léir a bhailiú. Tháinig na daltaí isteach i líne dhíreach agus chuir siad a vótaí isteach i mbosca na vótaí. Bhí an múinteoir ag féachaint chuige go mbeadh gach rud in ord agus in eagar agus nach mbeadh aon dalta ag pleidhcíocht. Bhí na daltaí gléasta go deas néata in éide na scoile.

 

Pictiúr 3

Nuair a bhí an vótáil críochnaithe thóg Bean Uí Néill bosca na vótaí go dtí Oifig Ghinearálta na scoile. Bhí an tUasal Ó Murchú san oifig ag an am chun cabhrú léi na vótaí a chomhaireamh. D’oscail sé bosca na vótaí agus d’iompaigh sé an bosca bunoscionn. Chuir sé na vótaí go léir amach ar an mbord agus ansin thosaigh siad ag comhaireamh na vótaí. Bhí ríomhaire ar an mbord freisin agus chomh maith leis sin bhí roinnt fógraí crochta ar chlár na bhfógraí.

 

Pictiúr 4

Nuair a bhí na vótaí comhairthe acu agus scoláire na bliana roghnaithe bhailigh pobal na scoile go léir le chéile i halla mór na scoile. Bhí na daltaí go léir ina suí sna suíocháin agus chuaigh Bean Uí Néill agus an tUasal Ó Murchú, chomh maith leis an bpríomhoide, suas ar an ardán. Bhí an corn mór leagtha ar bhord beag in aice leo ar an ardán. Is cinnte go raibh na daltaí go léir ar bís go gcloisfidís cé a bhuaigh gradam mór na bliana sin. Ansin labhair an príomhoide “Agus anois an toradh,” dúirt sé.

 

Pictiúr 5

“Is í Sandra Ní Cheallaigh atá tofa agaibh mar scoláire na bliana seo,” a dúirt an príomhoide leo ansin agus d’iarr sé uirthi teacht aníos ar an stáitse nó go mbronnfadh sé an corn uirthi. Thug na scoláirí eile bualadh bos mór di nuair a d’fhógair an príomhoide a hainm.

 

Pictiúr 6

Dúirt an príomhoide le Sandra nuair a tháinig sí aníos ar an stáitse go raibh an gradam tuillte go mór aici mar gur iompair sí í féin go maith i gcónaí, go raibh sí díograiseach agus dáiríre faoina cuid oibre agus go raibh sí i gcónaí sásta cuidiú le daoine eile. “Déanaim comhghairdeas leat,” a dúirt sé agus “anois ba mhaith liom an corn seo a bhronnadh ort.” Ba ar éigean a bhí Sandra ábalta labhairt mar ní raibh súil ar bith aici go dtoghfadh a comhscoláirí í mar scoláire na bliana. “Tá ionadh an domhain orm,” a dúirt sí, “ní raibh súil ar bith agam leis seo agus glacaim an corn seo thar ceann gach scoláire sa séú bliain. Go raibh míle maith agaibh go léir.”

 

  • Seo roinnt samplaí de cheisteanna a d’fhéadfá a chur ar an scrúdaitheoir nó a d'fhéadfadh a bheith le freagairt agat.

1. Cá raibh na daoine óga seo?

2. Cad a bhí á phlé acu sa rang?

3. Cad ba cheart do na daltaí a chur san áireamh agus iad ag roghnú scoláire na bliana?

4. Cén sórt scoile a bhí anseo?

5. Cad a bhí ar siúl sa scoil an lá sin i bpictiúr a dó?

6. Cad a bhí ar siúl ag Bean Uí Néill i bpictiúr a dó?

7. Conas mar a bhí na daltaí seo gléasta i bpictiúr a dó?

8. Nuair a bhí an vótáil críochnaithe cár thóg an múinteoir bosca na vótaí i bpictiúr a trí?

9. Cad a rinne an múinteoir eile le bosca na vótaí?

10. Cad eile a bhí ar an mbord san oifig?

11. Cad a rinne an príomhoide ansin?

12. Cé a bhuaigh gradam na bliana sin?

13. An raibh an gradam tuillte ag Sandra?

14. Conas mar a mhothaigh Sandra nuair a bronnadh an corn uirthi?

Suirbhé

An gcaitheann tú uaireadóir?Torthaí

Twitter