RSS

TÁ TÚ ANSEO Oideachas Blag Gramadaí ‘Gur’ versus ‘Gurb’

Blag Gramadaí

‘Gur’ versus ‘Gurb’

Is minic go mbíonn mearbhall ar dhaoine faoi na focail ‘gur’ agus ‘gurb’ agus cén uair gur cheart dóibh ceann amháin a roghnú thar an gceann eile.

Samplaí:

Dúirt sé gur innealtóir é

ACH
Dúirt sé gurb iontach an t-innealtóir é

Dírímid ar ‘gur’ agus ‘gurb’ i gceacht na seachtaine seo. Faoi dheireadh an cheachta seo beidh tuiscint níos fearr agat ar na cásanna ina n-úsáidtear iad.

Úsáidtear ‘gur’ de ghnáth:

 • Roimh chonsan{jcomments on}
 1. Is léir gur breá liom é.
 2. Nár inis tú di gur fuath leat cabáiste?
 • Roimh aidiacht dár tús consan
 1. Tá a fhios ag gach duine gur maith an múinteoir í
 2. cáil air toisc gur mór an spórt é.
 • Roimh ainmfhocal
 1. Bhí a fhios ag an gcailín gur rógaire ceart é
 2. Ní raibh drogall ar bith ort a rá gur coirpeach é
 • Roimh réamhfhocal
 1. Tá a fhios agat go maith gur le Ríona an gúna sin
 2. Níor thug mé faoi deara gur ag Seán a bhí mó bhróga.
 • Roimh fhorainm réamhfhoclach –
 1. Tá a fhios acu gur uaim a tháinig an t-airgead sin.
 2. Is féidir a bheith cinnte gur ormsa a chuirfear an lucht.
 • Roimh dhobhriathar (nach dobhriathar aidiachtach é)
 1. Ceapaim ‘gur inné a d’imigh sé’
 • Roimh é, í, iad, eisean, ise, iadsan más gníomhaí nó cuspóir ainm briathartha an forainm
 1. Gur é a theacht is ceart

 

Úsáidtear ‘gurb’ de ghnáth:

 • Roimh ea, é, í, iad, eisean, ise, iadsan (nuair nach gníomhaí ná cuspóir ainm bhriathartha iad)
 1. Bhí a fhios agam gurb í is cúis leis.
 2. Is léir gurb iad a phleanáil an t-ionsaí.
 • Roimh aidiacht dar tús guta
 1. Ceapaim gurb iontach an t-imreoir é.
 2. Is cinnte gurb álainn an lá é.
 • Roimh an dobhriathar ‘amhlaidh’ agus roimh dhobhriathar aidiachtach
 1. Thug mé faoi deara gurb annamh a thagann sé ar cuairt.
 2. Is cosúil gurb amhlaidh atá an scéal
 • Roimh ainmfhocal dar tús guta i gcásanna áirithe
 1. Ní raibh a fhios agam gurb eol dóibh an méid a tharla
 2. Is maith an rud é gurb acmhainn dóibh dul ar saoire.