Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Sathairn 16 Márta 2013

RSS

Urú

Ríomhphost Priontáil PDF

Ní féidir urú a chur le gach uile chonsan.

Seo liosta de na huruithe:

 • m roimh b                                               - ag an mbuachaill, ar an mballa, faoin mbord, ón mbialann srl.
 • g roimh c                          - ag an gcailín, ar an gcathaoir
 • n roimh  d                                                - ár ndoras, naoi nduilleog
 • bh roimh f                                                - ar an bhfuinneog, ar an bhfarraige.
 • n roimh g                                                 - ár ngairdín, leis an ngarda.
 • b roimh p                         - ar an bpiliúr, ár bpota

 

Is ionann an chaoi a dtéann urú i bhfeidhm ar na gutaí uile:

 • a                                              n-a                                         bhur n-arásán
 • e                                             n-e                                         bhur n-éin
 • i                                               n-i                                          bhur n-iasc
 • o                                             n-o                                         bhur n-oráistí
 • u                                             n-u                                         bhur n-uibheacha

Cuirtear t + fleiscín ( t-) roimh ghutaí seachas nuair is ceannlitir an guta tosaigh a thagann ina dhiaidh.

 • t-a                  ach                tA
 • t-e                  ach                tE
 • t-i                   ach                tI
 • t-o                  ach                tO
 • t-u                  ach                tU

Samplaí:

 • Tá an t-aontas sínithe acu.

Ach:

 • Tá an tAontas Eorpach ag dul i méid.

Cuirtear ‘h’  roimh ghutaí a thagann ag tús ainmfhocail.

 • ha                                          - na haingil
 • he                                          - na in
 • hi                                            - na himreoirí
 • ho                                          - na hollscoileanna
 • hu                                          - na inéirí

Urú ar an mbriathar

Cuirtear urú ar thúslitir an bhriathair:

 1. tar éis na míreanna agus na gcónasc seo a leanas:
  1. an
  2. go
  3. nach
  4. mura
  5. sula

Samplaí

 1. An bhfuil tú ar an mbealach?
 • Ní chuireann ‘an’ urú ar bhriathar a thosaíonn le guta:  An ólann tú fíon?
 1. Dúirt tú go dtiocfaidh tú liom.
 2. Nach bhfuil tú ag iarraidh an scannán a fheiceáil?
 3. Cá bhfuil tú anois?
 4. Dá mbeadh a fhios agam nach raibh tú ag teacht, ní bheinn anseo.
 5. Mura bhfuil tú sásta an t-airgead a thabhairt dom, beidh fearg orm.
 6. Caithfidh mé slán a rá leis na cailíní sula bhfágaim.

 

 1. tar éis na míre coibhneasta indírí ‘a’ – díreoimid ar an gclásal coibhneasta go mion ar an mblag seo go luath.

Samplaí

 1. An cailín a bhfuil carr aici  - The girl who has a car
 2. Cén clár a mbíonn tú ag breathnú air? – Which programme do you watch?
 3. An bhean a ndeachaigh a fear chéile ar iarraidh  - The woman whose husband went missing.
 4. Cén áit a dtéann sibh ar saoire? – Which place do you go to on holidays?
 5. Cén chaoi a bhfuil tú? – How are you?

 

Uraítear briathra a thagann tar éis ‘a’ (nuair a chiallaíonn sé ‘all that’) agus ‘dá’

 

 1. Sin a bhfaca sí céad rud ar maidin – that’s all she saw first thing this morning.
 2. An bhean is cineálta bhfuil ann – the kindest woman there is.

Faigh

Cuirtear urú ar thúslitir ‘faigh’ tar éis ‘ní’ san aimsir chaite, san aimsir fháistineach agus sa mhodh coinníollach.

 1. Fuair mé                                                   -> Ní bhfuair mé
 2. Gheobhaidh mé          -> Ní bhfaighidh mé
 3. Gheobhainn                    -> Ní bhfaighinn

Suirbhé

An mbeidh tú ag glacadh páirte i Seachtain na Gaeilge?Torthaí

Twitter