RSS

TÁ TÚ ANSEO Oideachas Blag Gramadaí Urú ar thúslitir ainmfhocail

Blag Gramadaí

Urú ar thúslitir ainmfhocail

Cuirtear urú ar thúslitir ainmfhocail i roinnt cásanna:

 • Tar éis an ailt (an):
 1. Sa tuiseal tabharthach uimhir uatha tar éis na réamhfhocal simplí seo:

Ag, ar, as, chuig, faoi, le, ó, roimh, thar, trí, um.

Má thosaíonn an t-ainmfhocal le d t áfach, ní uraítear é:

 • Ag                           - Ag an gcluiche
 • Ar                           - Ar an dáta
 • As                          - As an bhfuinneog
 • Chuig                     - Chuig an bpictiúrlann
 • Faoi                        - Faoin mbord (athraíonn ‘faoi an’ go ‘faoin’)
 • Le                           - Leis an gcarr
 • Ó                             - Ón mbeár (athraíonn ‘ó an’ go ‘ón’)
 • Roimh                   - Roimh an mbialann
 • Thar                       - Thar an ngeata
 • Trí                           - Tríd an mballa (athraíonn ‘trí’ go ‘tríd’ roimh ‘an’)
 • Um                         - Um an mbaile

 1. Sa tuiseal ginideach, uimhir iolra:
 • Bia na n-éan
 • Cótaí na bhfear
 • Bróga na mban

 • Tar éis an réamhfhocail ‘i’:

 

 1. I gCorcaigh
 2. I mBaile Átha Cliath
 3. I dteach
 4. I mbialann

 

Athraíonn ‘i’ go ‘in’ roimh thúsghutaí, roimh ‘dhá’ agus roimh ‘bhur’:

 

 1. In uisce
 2. In dhá áit
 3. In bhur gcarr
 4. In áit ar bith

 • Sna nathanna seo:

 

 1. Ar gcúl
 2. Ar ndóigh
 3. Ar dtús
 4. Go bhfios dúinn
 5. bhfios dúinn?

 • Tar éis na n-aidiachtaí sealbhacha iolra ár, bhur, a:

 1. Ár n-athair
 2. Ár bpáistí
 3. Bhur dteach
 4. Bhur gcuid airgid
 5. A mbróga
 6. A n-aintín

 

 • Tar éis na n-uimhreacha seacht, ocht, naoi, deich:

 

 1. Seacht gcapall
 2. Seacht n-uaire
 3. Ocht gcapall
 4. Ocht n-uaire
 5. Naoi gcapall
 6. Naoi n-uaire
 7. Deich gcapall
 8. Deich n-uaire