Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Sathairn 16 Márta 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Oideachas Blag Gramadaí Urú ar thúslitir ainmfhocail

Urú ar thúslitir ainmfhocail

Ríomhphost Priontáil PDF

Cuirtear urú ar thúslitir ainmfhocail i roinnt cásanna:

 • Tar éis an ailt (an):
 1. Sa tuiseal tabharthach uimhir uatha tar éis na réamhfhocal simplí seo:

Ag, ar, as, chuig, faoi, le, ó, roimh, thar, trí, um.

Má thosaíonn an t-ainmfhocal le d t áfach, ní uraítear é:

 • Ag                           - Ag an gcluiche
 • Ar                           - Ar an dáta
 • As                          - As an bhfuinneog
 • Chuig                     - Chuig an bpictiúrlann
 • Faoi                        - Faoin mbord (athraíonn ‘faoi an’ go ‘faoin’)
 • Le                           - Leis an gcarr
 • Ó                             - Ón mbeár (athraíonn ‘ó an’ go ‘ón’)
 • Roimh                   - Roimh an mbialann
 • Thar                       - Thar an ngeata
 • Trí                           - Tríd an mballa (athraíonn ‘trí’ go ‘tríd’ roimh ‘an’)
 • Um                         - Um an mbaile

 1. Sa tuiseal ginideach, uimhir iolra:
 • Bia na n-éan
 • Cótaí na bhfear
 • Bróga na mban

 • Tar éis an réamhfhocail ‘i’:

 

 1. I gCorcaigh
 2. I mBaile Átha Cliath
 3. I dteach
 4. I mbialann

 

Athraíonn ‘i’ go ‘in’ roimh thúsghutaí, roimh ‘dhá’ agus roimh ‘bhur’:

 

 1. In uisce
 2. In dhá áit
 3. In bhur gcarr
 4. In áit ar bith

 • Sna nathanna seo:

 

 1. Ar gcúl
 2. Ar ndóigh
 3. Ar dtús
 4. Go bhfios dúinn
 5. bhfios dúinn?

 • Tar éis na n-aidiachtaí sealbhacha iolra ár, bhur, a:

 1. Ár n-athair
 2. Ár bpáistí
 3. Bhur dteach
 4. Bhur gcuid airgid
 5. A mbróga
 6. A n-aintín

 

 • Tar éis na n-uimhreacha seacht, ocht, naoi, deich:

 

 1. Seacht gcapall
 2. Seacht n-uaire
 3. Ocht gcapall
 4. Ocht n-uaire
 5. Naoi gcapall
 6. Naoi n-uaire
 7. Deich gcapall
 8. Deich n-uaire

Suirbhé

An mbeidh tú ag glacadh páirte i Seachtain na Gaeilge?Torthaí

Twitter