RSS

TÁ TÚ ANSEO Oideachas Blag Gramadaí ‘t’ roimh ghutaí agus ‘s’

Blag Gramadaí

‘t’ roimh ghutaí agus ‘s’

Tar éis an ailt (an) san ainmneach (nominative)/ sa chuspóireach (objective) uatha, cuirtear ‘t-’ (t + fleiscín ach amháin roimh cheannlitir) roimh:

 

 

(1) Thúsghutaí ainmfhocal firinscneach:

 

 • An t-airgead
 • An t-oráiste
 • An t-im 
 • An t-uaigneas 

ach

 • An tAontas Eorpach

 

(2) Thúsghutaí i gcás aon, aonú, ocht, ochtó, ochtódú, ochtú.

 

 • An t-aon bhean                                     - the one woman
 • An t-aonú bhean                                  - the first woman
 • An t-ochtó fear                                     - the eighty men
 • An t-ochtódú fear                                                - the eightieth man
 • An t-ochtú fear                                     - the eight man.

 

 

Tar éis an ailt uatha (an), cuirtear ‘t’ (gan fleiscín) roimh ainmfhocail bhaininscneacha a thosaíonn le s + guta, chomh maith le hainmfhocail bhaininscneacha a thosaíonn le sl + guta, sn + guta, sr + guta. sa tuiseal ainmneach, cuspóireach agus tabharthach uatha

Samplaí:

 • An tsnáthaid                                         -the needle
 • An tsráid                                               -the street

 • An tsúil                                                  - the eye
 • Cúpla uair sa tseachtain                      - a few times per week
 • Ar an tsráid                                           - on the street

 

Sa ghinideach uatha i gcás ainmfhocail firinscnigh:

 

 • Carr an tsagairt                                     - the priest’s car
 • Úinéir an tsiopa                                    - the shop’s owner

 

Sa ghinideach i gcás séú, seachtú:

 

 • Rothar an tséú fear                              -the sixth man’s bike
 • I rith an tseachtú bliain                       -during the seventh year

 

Sa ghinideach i gcás seisear, seachtar:

 

 • Cótaí an tseisear ban                           - the six women’s coats
 • Carranna an tseachtar múinteoirí     - the seven teacher’s cars