Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Sathairn 16 Márta 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Oideachas Blag Gramadaí ‘t’ roimh ghutaí agus ‘s’

‘t’ roimh ghutaí agus ‘s’

Ríomhphost Priontáil PDF

Tar éis an ailt (an) san ainmneach (nominative)/ sa chuspóireach (objective) uatha, cuirtear ‘t-’ (t + fleiscín ach amháin roimh cheannlitir) roimh:

 

 

(1) Thúsghutaí ainmfhocal firinscneach:

 

 • An t-airgead
 • An t-oráiste
 • An t-im 
 • An t-uaigneas 

ach

 • An tAontas Eorpach

 

(2) Thúsghutaí i gcás aon, aonú, ocht, ochtó, ochtódú, ochtú.

 

 • An t-aon bhean                                     - the one woman
 • An t-aonú bhean                                  - the first woman
 • An t-ochtó fear                                     - the eighty men
 • An t-ochtódú fear                                                - the eightieth man
 • An t-ochtú fear                                     - the eight man.

 

 

Tar éis an ailt uatha (an), cuirtear ‘t’ (gan fleiscín) roimh ainmfhocail bhaininscneacha a thosaíonn le s + guta, chomh maith le hainmfhocail bhaininscneacha a thosaíonn le sl + guta, sn + guta, sr + guta. sa tuiseal ainmneach, cuspóireach agus tabharthach uatha

Samplaí:

 • An tsnáthaid                                         -the needle
 • An tsráid                                               -the street

 • An tsúil                                                  - the eye
 • Cúpla uair sa tseachtain                      - a few times per week
 • Ar an tsráid                                           - on the street

 

Sa ghinideach uatha i gcás ainmfhocail firinscnigh:

 

 • Carr an tsagairt                                     - the priest’s car
 • Úinéir an tsiopa                                    - the shop’s owner

 

Sa ghinideach i gcás séú, seachtú:

 

 • Rothar an tséú fear                              -the sixth man’s bike
 • I rith an tseachtú bliain                       -during the seventh year

 

Sa ghinideach i gcás seisear, seachtar:

 

 • Cótaí an tseisear ban                           - the six women’s coats
 • Carranna an tseachtar múinteoirí     - the seven teacher’s cars

Suirbhé

An mbeidh tú ag glacadh páirte i Seachtain na Gaeilge?Torthaí

Twitter