RSS

TÁ TÚ ANSEO Oideachas Blag Gramadaí Aithne, eolas, fios

Blag Gramadaí

Aithne, eolas, fios

Uaireanta bíonn mearbhall ar dhaoine faoi úsáid na bhfocal thuas mar go bhfuil siad cosúil le chéile ó thaobh brí de. Mar sin féin, úsáidtear gach ceann acu i gcomhthéacs faoi leith.

Aithne: (Acquaintance)

Tá aithne agam air                                           I know him (am acquainted with him)

Tá aithne shúl agam air                                  I know him to see

Gan aithne gan urlabhra                               Comatose

Cuireadh in aithne dó mé                             I was introduced to him

Duine atá ar m’aithne                                    A person I know

 

Eolas: (Knowledge/information)

Tá an-eolas aige ar Bhaile Átha Cliath      He knows Dublin very well

Tá sé ar eolas agam                                         I know it

Oifig eolais                                                          Information office

Coinnigh ar an eolas mé                                                Keep me informed

Tá eolas na slí aige                                           He knows the way

Bhí na gardaí ag lorg eolais                           The guards were looking for information

 

Fios: (knowledge/information/mystical knowledge)

Níl a fhios agam:                                              I don’t know

Ag Dia atá a fhios                                          God only knows

Ná tabhair fios ar bith dóibh                          Don’t tell them anything

Dá mbeadh a fhios acu                                 If they only knew

Níl uaidh ach fios                                            He is only fishing for information

Is bean feasa í                                                She is a wise woman/fortune teller