Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Céadaoin 30 Eanáir 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Oideachas Cúpla Focal Laethanta saoire sa Ghaeltacht: ‘Cá mbeidh tú ag dul i mbliana?’

Laethanta saoire sa Ghaeltacht: ‘Cá mbeidh tú ag dul i mbliana?’

An tseachtain seo foghlaimeoidh tú conas:

 • Ceist a chur san aimsir fháistineach: Ask questions in the future tense 
 • Conas lóistín a chur in áirithe: How to book accommodation 
 • Conas labhairt faoi do phleananna saoire: Discuss holiday plans 
 • Cúig bhriathar mhírialta san aimsir fháistineach: Five irregular verbs, future tense 

Bí ag labhairt!

(i) Ar thug tú cuairt ar aon cheann de na ceantair Ghaeltachta thíos riamh? Gaeltacht Chiarraí, an Rinn, Gaeltacht Chorcaí, Gaeltacht Chonnacht, Ráth Chairn, Gaeltacht Mhaigh Eo, Gaeltacht Dhún na nGall.

(ii) Tá tú ag dul ar laethanta saoire go dtí ceann de na Gaeltachtaí thuas. Labhair le do chara faoi na laethanta saoire atá pleanáilte agaibh sa Ghaeltacht. Féach ar na ceisteanna seo agus bain úsáid astu le comhrá a dhéanamh.

 • Cá mbeidh tú ag dul ar laethanta saoire i mbliana?
 • Cé a rachaidh leat?
 • Cén uair a fhágfaidh sibh an baile?
 • Cá fhad a fhanfaidh sibh ann?
 • Cá bhfanfaidh sibh?
 • An mbeidh na páistí leat?
 • An mbeidh d’fhear céile / do bhean chéile / do pháirtí leat?


Cúig bhriathar mhírialta san aimsir fháistineach

Beir                                                  Faigh
An mbéarfaidh tú?                          An bhfaighidh tú?
Béarfaidh mé/tú/sé/sí/sibh/siad    Gheobhaidh mé/tú/sé/sí/sibh/siad
Béarfaimid                                      Gheobhaimid
Ní bhéarfaidh mé                            Ní bhfaighidh mé

Ith                                                     Tabhair
An íosfaidh tú?                                 An dtabharfaidh tú?
Íosfaidh mé/tú/sé/sí/sibh/siad        Tabharfaidh mé/tú/sé/sí/sibh/siad
Íosfaimid                                          Tabharfaimid
Ní íosfaidh mé                                 Ní thabharfaidh mé


An mbeidh tú?
Beidh mé/tú/sé/sí/sibh/siad
Beimid
Ní bheidh mé

 

Bí ag léamh!
Tá deireadh seachtaine spraoi á eagrú ag Gael Spraoi!, comhlacht a eagraíonn imeachtaí sóisialta trí mheán na Gaeilge. Más mian leat do chuid Gaeilge a chleachtadh agus tú ag foghlaim scileanna nua faoin tuath, seo do sheans!

Ar chostas €169 gheobhaidh tú dhá oíche leaba agus bricfeasta, lá iomlán imeachtaí le lón agus dinnéar blasta tráthnóna Dé Sathairn san áireamh. Baileoidh an grúpa le chéile tráthnóna Dé hAoine.

Beidh rogha fhairsing imeachtaí faoin aer ar an Satharn; surfáil, cadhcáil, dreapadh na rópaí airde, siúlóid sléibhte srl. Tráthnóna Dé Sathairn íosfaidh an grúpa dinnéar le chéile agus beidh deis imeachtaí an lae a phlé.

Tá fáilte roimh chách! Chun lóistín a chur in áirithe nó chun tuilleadh eolais a fháil: Fón: Anna 091 49440 nó Seoirse 085 4232672

Gluais
Eagrú:
to organise
Imeachtaí sóisialta: social events
Rogha fhairsing:
a wide variety
Fáilte roimh chách:
all welcome
Cur in áirithe:
to book
San áireamh:
included

 

Ag cur lóistín in áirithe
Ba mhaith leat féin agus do chairde deireadh seachtaine a chaitheamh i nGaeltacht na Rinne i gContae Phort Láirge. Dúradh leat go bhfuil Óstán an Rí an-deas. Cuir glaoch teileafóin le deireadh seachtaine a chur in áirithe.

 

Nod na seachtaine

Caol le caol agus leathan le leathan
Íosfaidh mé ach Feicfidh mé
Tabharfaidh mé ach Brisfidh mé

Ranganna Gaeilge ar fud na tíre, cnag.ie

Conradh na Gaeilge
45 Sr. Doiminic
Gaillimh
091 567824
conradh@bradan.iol.ie

Conradh na Gaeilge
6 Sr. Fhearchair
Baile Átha Cliath 2
01 4757401
eolas@cnag.ie

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter