Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Céadaoin 30 Eanáir 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Oideachas Cúpla Focal Cárta poist

Cárta poist

An tseachtain seo foghlaimeoidh tú conas:

  •  Cárta poist a scríobh: Write a postcard
  •  Scéal a scríobh san aimsir chaite: Write a story in the past tense
  •  Ceist a chumadh san aimsir chaite: Compose a question in the past tense


Bí ag scríobh!

Cárta Poist: Roghnaigh an focal is oiriúnaí (a), (b), (c) nó (d) le cur i ngach bearna:
A Shíle, a chara,
An cuimhin leat an tsaoire a chaith mé sa Spáinn anuraidh? ___________ (1) mé ó Chorcaigh go Barcelona. _________ (2) mé in óstán deas i mbaile álainn cois farraige in aice le Barcelona. _________ (3) Éireannaigh eile, Sasanaigh, Gearmánaigh agus go leor Spáinneach ag fanacht san óstán chomh maith. _____________ (4) mé an-mhaith leis na hÉireannaigh eile a bhí ann agus ____________ (5) dinnéar le chéile gach oíche.
Bhí an aimsir ar fheabhas ar fad, an ghrian ag taitneamh gach lá. ____________ (6) mé ar a deich a chlog agus chuaigh mé ag snámh. Ar mhaith leat teacht ar laethanta saoire liom i mbliana? Cuirfidh mé glaoch ort ar an Aoine.
Slán tamall,
Orla

1. (a) eitil  (b) d’eitil  (c) eitlím (d) d’eitlím

2. (a) fanacht (b) fan   (c) d’fhan (d) fhan

3. (a) bhí  (b) tá  (c) raibh (d) bhíomar

4. (a) réitím (b) réitigh  (c) réiteoidh (d) réiteach

5. (a) itheamar (b) d’ith  (c) ith  (d) d’itheamar

6. (a) éirím (b) éirí  (c) d’éirigh (d) éirigh


Líon na bearnaí

Comhrá 1 (ceannaigh)
A: Ar cheannaigh tú an leabhar nua fós?
B: Cheannaigh.
A: Ar léigh tú é go fóill?
B: Níor léigh, bhuel thosaigh mé air aréir ach níor chríochnaigh mé é go fóill.

Comhrá 2 (oscail)
A: Ar ___________ tú an doras tosaigh?
B: _____________ mé ar ball é.
A: Go raibh maith agat.

Comhrá 3 (éirigh)
A: Ar _________ tú go moch ar maidin?
B: _____________ mé ar a sé.

Comhrá 4 (imigh)
A: Ar __________ tú go luath?
B: ____________ mé ar a sé.

Comhrá 5 (freagair)
A: ___ fhreagair tú na ceisteanna go léir?
B: Níor ________________. Tosóidh mé anois orthu.

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter