Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Céadaoin 30 Eanáir 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Oideachas Cúpla Focal Conas cumarsáid a dhéanamh trí Ghaeilge bhunúsach

Conas cumarsáid a dhéanamh trí Ghaeilge bhunúsach

Mé féin — Me 
Dia duit.
Hello.
Dia is Muire Duit.
Hello.
Cén chaoi a bhfuil tú?
How are you?
Tá mé go maith
I’m well.
Cén t-ainm atá ort?
What is your name?
Is mise Pól.
I’m Paul.
Cén aois thú?
What age are you?
Tá mé bliain is fichid d’aois.
I’m 21 years old.
Cá bhfuil tú i do chónaí?
Where are you living?
Tá mé i mo chónaí i nGaillimh.
I live in Galway.

Sa bhaile – At home
Cá mhéad duine atá i do theaghlach?
How may people in your family?
Tá cúigear i mo theaghlach.
There are five in my family.
Cá mhéad deartháir agus deirfiúr atá agat?
How many brothers and sisters do you have?
Tá beirt deartháireacha agus deirfiúr amháin agam i mo theaghlach.
I have two brothers and one sister in my family.

An scoil/obair — School/work
An bhfuil tú ag an mbunscoil/meánscoil/ollscoil?
Are you at primary school/secondary school /college?
Táim ag an scoil/an ollscoil.
I am attending school/university.
Táim ag foghlaim Gaeilge.
I am learning Irish.
Is breá liom mo phost/an scoil/an ollscoil.
I love my job/school/college.

Uimhreacha—Numbers
1: Aon
2: Dó
3: Trí
4: Ceathair
5: Cúig
6: Sé
7: Seacht
8: Ocht
9: Naoi
10: Deich
11: Aon déag
20: Fiche

An grá faoi bhláth — Chat up lines

Gabh mo leithscéal. Is gadaí mé agus tá mé anseo chun do chroí a ghoid!
Excuse me. I’m a robber and I’m here to steal your heart!
Dá mbeinn in ann an aibítear a atheagrú, chuirfinn U agus I le chéile.
If I could rearrange the alphabet, I’d put U and I together.
Nílim ach tar éis bogadh anseo. An féidir liom na treoracha a fháil chuig do theach?
I just moved here. Can I get the directions to your house?
An eachtrán a bhí i d’athair mar níl aon duine eile cosúil leat ar domhan.
Was your father an alien because there’s no one else like you on earth.
 
Beidh tuilleadh nodanna again daoibh i bhforlíonadh Sheachtain na Gaeilge a bheidh in Foinse na seachtaine seo chugainn

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter