Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Céadaoin 30 Eanáir 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Oideachas Cúpla Focal An Modh Ordaitheach

An Modh Ordaitheach

An tseachtain seo foghlaimeoidh tú conas:

  • An modh ordaitheach a úsáid: Use the imperative
  • Comhrá a dhéanamh le do chomhghleacaithe: Converse with your colleagues
  • Ordú a thabhairt: Give an order
  • Gar a iarraidh go béasach: Make a polite request

 

An Modh Ordaitheach

An cuimhin leat an modh ordaitheach?

Críochnaigh an comhrá thíos.

Tuismitheoir: A Ghearóid, _________________ (come here) agus __________________ (hurry up) le do thoil, tá do bhéile réidh.

Páiste: Nílim ag iarraidh teacht isteach, táim ag spraoi le Seán.

Tuismitheoir: __________ dána (Don’t be bold). Anois, ____________ (wash) do lámha, __________ (sit down) agus __________ (eat) do bhéile.

Páiste: Cén fáth?

Tuismitheoir:siad salach. ____________________ (Sit down) agus __________ (eat) do bhéile.

 

Bí ag labhairt!

Nuair atá gar (favour) uait, tá dhá bhealach ann chun é a iarraidh ar dhuine.

* Ar láimh amháin, d’fhéadfá é a dhéanamh i bhfoirm ordaithe: Tabhair dom an bhileog sin!

* Is féidir ordú mar seo a úsáid nuair atá tú ag caint le leanaí nó le daoine a bhfuil aithne mhaith agat orthu.

 

Bí ag scríobh!

Déan iarracht Gaeilge a chur ar na horduithe seo:

Nod: Seo thíos na briathra a bheidh ag teastáil: Tar, Tabhair, Dún, Déan, Fan, Éist, Cuir, Glaoigh, Fág, Glan. (Beidh ort briathar amháin a úsáid faoi dhó.)

1. Put the letter in the post.

2. Call me.

3. Listen to me.

4. Wait a minute.

5. Leave it on the table.

6. Do that for me.

7. Come here.

8. Clean the kitchen.

9. Give him a message (teachtaireacht).

10. Come back tomorrow.

11. Close the window.

 

Bí ag léamh!

Nuair a labhraíonn tú le daoine nach bhfuil mórán aithne agat orthu is fearr go mór an leagan béasach a úsáid.

Ruairí: A Ghráinne, nach bhfuil cruinniú agat leis an Uasal ó hEidhin inniu?

Gráinne: Tá, beidh sé istigh ar ball.

Ruairí: Ar mhiste leat teachtaireacht a thabhairt dó?

Gráinne: Déanfaidh mé cinnte.

Ruairí: Abair leis nach mbeidh mé ar fáil tráthnóna inniu ach má chuireann sé glaoch orm tiocfaimid ar shocrú eile.

Gráinne: Maith go leor, déanfaidh mé sin.

 

Féach ar na frásaí Béarla thíos. An bhfuil Gaeilge agat orthu?

1. Would you mind?

2. Can you..?

3. Could you...?

4. Could you (Iolra)?

 

Seanfhocal

Ná bíodh do theanga faoi do chrios.
Don’t keep your tongue under your belt.

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter