Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Céadaoin 30 Eanáir 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Oideachas Cúpla Focal Ag lorg cúnaimh

Ag lorg cúnaimh

An tseachtain seo foghlaimeoidh tú conas:

 • Cúnamh a lorg ó dhuine: Ask for assistance
 • Gar a iarraidh ar dhuine: Ask someone for a favour
 • Treoracha a lorg nó a thabhairt: Ask for or give directions

Bí ag scríobh!

A. Cuir na focail seo thíos san ord ceart.
1. Doras a liom an an seo dhúnadh féidir?  (Can I close this door?)
2. Ais dtoil amárach mhiste ar libh teacht ar le bhur?  (Would you (pl.) mind coming back tomorrow, please?)
3. Bhféadfá le sheoladh do an a ríomhphoist thoil dom do thabhairt?  (Could you give me your e-mail address please?)
4. Euro a uait féidir iasacht liom deich an fháil?  (Can I borrow ten euro from you?)
5. é le ar do arís leat thoil sin rá mhiste a? (Would you mind saying that again please?)

B. Céard a déarfá sna cásanna thíos?
1. Tá tú ag iarraidh ar chustaiméir de do chuid glaoch ort Dé Céadaoin.
2. Iarr ar do chomhghleacaí (colleague) ag an obair fuinneog a oscailt.
3. Iarr ar do nia (nephew) a sheomra codlata a ghlanadh.
4. Faigh uimhir theagmhála ó do chustaiméir.
5. Iarr ar dhuine éigin an doras a dhúnadh.


Bí ag Comhrá!

An Tasc

Tá tú ar do laethanta saoire i Londain agus tá treoracha de dhíth ort. Stop duine éigin ar an tsráid agus iarr treoracha orthu, chuig an músaem, chuig an bpictiúrlann, chuig an dánlann, chuig an mbanc…

Abairtí úsáideacha

 • Cas ar dheis/ar chlé. 
 • Lean ort chomh fada leis na soilse tráchta agus cas ar dheis ansin.
 • Téigh trasna an droichid. 
 • Iompaigh ar chlé os comhair an tséipéil. 
 • Tá an banc díreach ar aghaidh shiopa an bhúistéara. 
 • Téigh go dtí bun na sráide. 
 • Tóg an dara casadh ar chlé/dheis. 
 • Feicfidh tú an dánlann díreach in aice na habhann.
 • aiféala orm, ach is turasóir mé féin freisin.

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter