Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Céadaoin 30 Eanáir 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Oideachas Cúpla Focal Sladmhargadh ar Chúrsaí Gaeilge do Dhaoine Fásta i gCeatharlach

Sladmhargadh ar Chúrsaí Gaeilge do Dhaoine Fásta i gCeatharlach

Cuireann Gaelchultúr Cúrsaí Gaeilge do dhaoine fásta ar fáil in ionaid éagsúla ar fud na tíre trí huaire sa bhliain. I gcomhar le Glór Cheatharlach, beidh cúrsaí an tsamhraidh ag tosú i gCeatharlach an tseachtain dar tús an 23 Bealtaine. Ag braith ar éileamh beidh cúig chúrsa á dtairiscint agus iad dírithe ar ghlanthosaitheoirí, bunleibheál, meánleibhéal agus ardleibhéil. Is mionchúrsaí samhraidh iad seo a rithfidh thar sé seachtainí agus dóibh siúd a chláraíonn anois tá tairiscint speisialta san áireamh. Tá lascaine ar fáil leis an táille ar €100 seachas an gnáth-tháille de €120. Beidh na cúrsaí ar siúl oíche amháin sa tseachtain ó 7.00-9.00i.n. leis na bunranganna Dé Luain, meánranganna Dé Máirt agus ardranganna Dé Céadaoin. Reáchtálfar na ranganna uile in oifigí na Comhairle Contae ar Bhóthar Átha Í. Dóibh siúd nach bhfuil cinnte faoin leibhéal is oiriúnaí dóibh is féidir féinmheasúnú a dhéanamh le scrúdú ar líne ar www.gaelchultúr.com. Gach eolas ar fáil ó Ghlór Cheatharlach ar 085 1340047, 059 9158105 nó eolas@glorcheatharlach.ie.

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter