RSS

TÁ TÚ ANSEO Oideachas Cúpla Focal Laethanta Saoire: Cá bhfuil tú ag dul agus cén áit?

Laethanta Saoire: Cá bhfuil tú ag dul agus cén áit?

An tseachtain seo foghlaimeoidh tú:
 • Foclóir a bhaineann le laethanta saoire: Vocabulary connected with holidays
 • Conas ceist a chur san aimsir fháistineach: How to ask questions in the future tense
 • Conas do phleananna saoire a phlé: How to discuss your holiday plans

 

An cuimhin leat?

Cuir isteach an aimsir fháistineach den bhriathar sna habairtí thíos. Tá an chéad cheann déanta duit.

 1.  ___Beidh__ mé ag dul ar mo laethanta saoire an tseachtain seo chugainn (bí).
 2.  __________ mé le mo dheirfiúr nuair a bheidh mé i mBaile Átha Cliatha (fan).
 3. __________ mé béile deas in óstán breá (ith).
 4. __________ mé ag siúl cois farraige (téigh).
 5. __________ mé le ceol ar mo ipod (éist).
 6. __________ mé mórán leabhar nuair a bheidh mé ar laethanta saoire (léigh).
 7. __________ mé leis an mbean a bheidh ag fanacht in aice liom (labhair).
 8. __________ mé ar scannán nuair a bheidh tuirse orm (féach).
 9. __________ mé fíon deas nuair a bheidh mé sa Fhrainc (ól).
 10. __________ éad ar mo chara! (bí).

 

Bí ag léamh agus ag scríobh!

Tá na ceisteanna agus na freagraí thíos. Léigh iad — an dtuigeann tú iad? An féidir leat ceisteanna agus freagraí cosúil leo a chumadh?

Cá mbeidh tú ag fanacht?
Beidh mé ag fanacht:

 • in óstán
 • i dteach lóistín
 • i mo theach saoire

An mbeidh sibh ag fanacht le do thuismitheoirí?
Ní bheidh/Beidh:
 • ar feadh cúpla
 • go ceann míosa

 

Bí ag labhairt!

(i) Cum ceisteanna a mbeadh na habairtí seo mar fhreagra orthu.


(ii)  Cum abairtí iomlána bunaithe ar na freagraí thuas.
(iii) Bí ag comhrá le do chara faoi do shaoire.