Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Sathairn 16 Márta 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Oideachas Cúpla Focal Laethanta Saoire: Cá bhfuil tú ag dul agus cén áit?

Laethanta Saoire: Cá bhfuil tú ag dul agus cén áit?

An tseachtain seo foghlaimeoidh tú:
 • Foclóir a bhaineann le laethanta saoire: Vocabulary connected with holidays
 • Conas ceist a chur san aimsir fháistineach: How to ask questions in the future tense
 • Conas do phleananna saoire a phlé: How to discuss your holiday plans

 

An cuimhin leat?

Cuir isteach an aimsir fháistineach den bhriathar sna habairtí thíos. Tá an chéad cheann déanta duit.

 1.  ___Beidh__ mé ag dul ar mo laethanta saoire an tseachtain seo chugainn (bí).
 2.  __________ mé le mo dheirfiúr nuair a bheidh mé i mBaile Átha Cliatha (fan).
 3. __________ mé béile deas in óstán breá (ith).
 4. __________ mé ag siúl cois farraige (téigh).
 5. __________ mé le ceol ar mo ipod (éist).
 6. __________ mé mórán leabhar nuair a bheidh mé ar laethanta saoire (léigh).
 7. __________ mé leis an mbean a bheidh ag fanacht in aice liom (labhair).
 8. __________ mé ar scannán nuair a bheidh tuirse orm (féach).
 9. __________ mé fíon deas nuair a bheidh mé sa Fhrainc (ól).
 10. __________ éad ar mo chara! (bí).

 

Bí ag léamh agus ag scríobh!

Tá na ceisteanna agus na freagraí thíos. Léigh iad — an dtuigeann tú iad? An féidir leat ceisteanna agus freagraí cosúil leo a chumadh?

Cá mbeidh tú ag fanacht?
Beidh mé ag fanacht:

 • in óstán
 • i dteach lóistín
 • i mo theach saoire

An mbeidh sibh ag fanacht le do thuismitheoirí?
Ní bheidh/Beidh:
 • ar feadh cúpla
 • go ceann míosa

 

Bí ag labhairt!

(i) Cum ceisteanna a mbeadh na habairtí seo mar fhreagra orthu.


(ii)  Cum abairtí iomlána bunaithe ar na freagraí thuas.
(iii) Bí ag comhrá le do chara faoi do shaoire.

Suirbhé

An mbeidh tú ag glacadh páirte i Seachtain na Gaeilge?Torthaí

Twitter