RSS

TÁ TÚ ANSEO Oideachas Cúpla Focal An bhfaighidh tú mo mhála dom?

An bhfaighidh tú mo mhála dom?

An tseachtain seo foghlaimeoidh tú: 

 • Cúig bhriathar neamhrialta san aimsir fháistineach: The future tense  five irregular verbs
 • Conas ceist a chur san aimsir fháistineach: How to ask questions in the future tense
 • Conas scéal a insint san aimsir fháistineach: How to tell a story in the future tense


Bí ag léamh

Tá deireadh seachtaine á eagrú ag Gael Spraoi!.
Ar chostas €169 gheobhaidh tú dhá oíche Leaba & Bricfeasta, lá iomlán imeachtaí le lón agus dinnéar blasta Dé Sathairn san áireamh.
Beidh rogha fhairsing imeachtaí; surfáil, cadhcáil, siúlóid dúlra cois abhainn agus srl.
Fágfaimid slán ag a chéile tar éis bricfeasta ar an Domhnach. Chun áit a chur in áirithe nó chun a thuilleadh eolais a fháil:
Fón: Anna ar 091 49440 nó Seoirse 085 4232672.

Gluais

eagrú: to organise
imeachtaí sóisialta: social events
rogha fhairsing: a wide variety
cur in áirithe: to book
san áireamh: included


Briathar Neamhrialta san aimsir fháistineach

Beir  
 

 • An mbéarfaidh tú?
 • Béarfaidh mé/tú/sé/sí/sibh/siad 
 • Béarfaimid
 • Ní bhéarfaidh

Faigh

 • An bhfaighidh tú?
 • Gheobhaidh mé/tú/sé/sí/sibh/siad
 • Gheobhaimid
 • Ní bhfaighidh

Ith                                                   

 •  An íosfaidh tú? 
 • Íosfaidh mé/tú/sé/sí/sibh/siad
 • Íosfaimid 
 • Ní íosfaidh mé

Tabhair

 •  An dtabharfaidh tú?  
 • Tabharfaidh mé/tú/sé/sí/sibh/siad
 • Ní thabharfaidh mé
 • Tabharfaimid


 • An mbeidh tú? 
 • Beimid  
 • Beidh mé/tú/sé srl
 • Ní bheidh

 

Bí ag Scríobh!

A. Líon na bearnaí sna habairtí seo a leanas.
1. (Beir) An ______________ tú ar an liathróid? ___________ / ____ _____________
(Will you catch the ball? I will / I will not)
2. (Faigh) An _______________ tú cupán tae dom? ___________ / __ _____________
(Will you get me a cup of tea? I will / I will not)
3. (Ith) ___ ______________ tú an cáca ar fad? ___________ / ____ _____________
(Will you eat the entire cake? I will / I will not)


B. Cum scéal bunaithe ar na habairtí thuas. Tosaigh le: ‘An mbéarfaidh tú ar an
liathróid?’ a d’fhiafraigh Pól d’Áine. ‘Teastaíonn uaim cleachtadh.’

 

Seanfhocal na Seachtaine!

neart go cur le chéile
There is no strength without unity.