Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Sathairn 16 Márta 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Oideachas Cúpla Focal An bhfaighidh tú mo mhála dom?

An bhfaighidh tú mo mhála dom?

An tseachtain seo foghlaimeoidh tú: 

 • Cúig bhriathar neamhrialta san aimsir fháistineach: The future tense  five irregular verbs
 • Conas ceist a chur san aimsir fháistineach: How to ask questions in the future tense
 • Conas scéal a insint san aimsir fháistineach: How to tell a story in the future tense


Bí ag léamh

Tá deireadh seachtaine á eagrú ag Gael Spraoi!.
Ar chostas €169 gheobhaidh tú dhá oíche Leaba & Bricfeasta, lá iomlán imeachtaí le lón agus dinnéar blasta Dé Sathairn san áireamh.
Beidh rogha fhairsing imeachtaí; surfáil, cadhcáil, siúlóid dúlra cois abhainn agus srl.
Fágfaimid slán ag a chéile tar éis bricfeasta ar an Domhnach. Chun áit a chur in áirithe nó chun a thuilleadh eolais a fháil:
Fón: Anna ar 091 49440 nó Seoirse 085 4232672.

Gluais

eagrú: to organise
imeachtaí sóisialta: social events
rogha fhairsing: a wide variety
cur in áirithe: to book
san áireamh: included


Briathar Neamhrialta san aimsir fháistineach

Beir  
 

 • An mbéarfaidh tú?
 • Béarfaidh mé/tú/sé/sí/sibh/siad 
 • Béarfaimid
 • Ní bhéarfaidh

Faigh

 • An bhfaighidh tú?
 • Gheobhaidh mé/tú/sé/sí/sibh/siad
 • Gheobhaimid
 • Ní bhfaighidh

Ith                                                   

 •  An íosfaidh tú? 
 • Íosfaidh mé/tú/sé/sí/sibh/siad
 • Íosfaimid 
 • Ní íosfaidh mé

Tabhair

 •  An dtabharfaidh tú?  
 • Tabharfaidh mé/tú/sé/sí/sibh/siad
 • Ní thabharfaidh mé
 • Tabharfaimid


 • An mbeidh tú? 
 • Beimid  
 • Beidh mé/tú/sé srl
 • Ní bheidh

 

Bí ag Scríobh!

A. Líon na bearnaí sna habairtí seo a leanas.
1. (Beir) An ______________ tú ar an liathróid? ___________ / ____ _____________
(Will you catch the ball? I will / I will not)
2. (Faigh) An _______________ tú cupán tae dom? ___________ / __ _____________
(Will you get me a cup of tea? I will / I will not)
3. (Ith) ___ ______________ tú an cáca ar fad? ___________ / ____ _____________
(Will you eat the entire cake? I will / I will not)


B. Cum scéal bunaithe ar na habairtí thuas. Tosaigh le: ‘An mbéarfaidh tú ar an
liathróid?’ a d’fhiafraigh Pól d’Áine. ‘Teastaíonn uaim cleachtadh.’

 

Seanfhocal na Seachtaine!

neart go cur le chéile
There is no strength without unity.

Suirbhé

An mbeidh tú ag glacadh páirte i Seachtain na Gaeilge?Torthaí

Twitter