Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Sathairn 16 Márta 2013

RSS

Leigheas

An bhfuil tú ag tabhairt aire duit féin?

An tseachtain seo foghlaimeoidh tú conas:

  • Cur síos a dhéanamh ar thimpiste: Give an account of an accident
  • Cealg foiche a leigheas: Cure a wasp sting
  • Comhairle a chur ar dhuine: To advise someone

Bí ag Léamh!

Léigh na habairtí thíos agus déan cinnte go dtuigeann tú iad. Mura dtuigeann tú focal bain úsáid as d’fhoclóir.

1  Bhris mé mo lámh.
 2  Tá pian i mo chluas.
 3  Tá mo rúitín ata.
 4  Tá fonn múisc orm.
 5  Tá póit orm.
 6  Ghortaigh mé mo dhroim.
 7  Tá teocht an-ard agam.
 8  Tá scornach tinn agam.
 9  Tá tuirse orm an t-am ar fad.
10 Tá tinneas cinn orm.

A Ba cheart duit neart uisce a ól.

B Ba cheart duit cuairt a thabhairt ar an dochtúir.

C Ba cheart duit deoch te a ól.

D Níor cheart duit dul a luí.

E Caithfidh tú X-ghathú a fháil.

F Cuir caipín ort féin agus déan cinnte go bhfuil tú te go leor.

G Cuir leac oighir uirthi.

H Ba cheart duit sos a ghlacadh.

I Tá tú ag ól an iomarca.

J Ba cheart duit bia sláintiúil a ithe.

Bí ag Comhrá!

Tá Gráinne san ospidéal agus tugann Treasa cuairt uirthi.

Treasa: A Ghráinne, tá sé go hálainn tú a fheiceáil.

Gráinne: Dia duit, a Threasa. Cén chaoi a bhfuil tú?

Treasa: Táim ag teacht chugam féin arís.

Gráinne: Inis dom céard a tharla.

Treasa: Bhí mé amuigh sa ghairdín ag déanamh roinnt garraíodóireachta. Ní fhaca mé go raibh nead foiche sa bhalla taobh thiar den tor a bhí á bhaint agam.

Gráinne: Is dóigh gur chuir tú isteach orthu.

Treasa: Chuir agus bhí siad an-mhíshásta. Tháinig saithe i mo dhiaidh agus cé gur rith mé uathu níor éirigh liom éalú ar deireadh ach bhí go leor acu tar éis cealg a chur ionam.

Gráinne: An bhfuil pian ort?

Treasa: Níl sé ródhona anois ach bhí sé nimhneach aréir agus bhí mé ag caitheamh amach freisin.

Gráinne: An mbeidh ort fanacht anseo i bhfad eile?

Treasa: Ní dóigh liom é. Tá súil agam dul abhaile amárach.

Ceist: Ar chuir foiche nó beach cealg ionat riamh? Céard a rinne tú?

Leigheas: Cuir leac oighir air ar feadh 20 nóiméad / cuir taos fiacla air / réitigh taos le sóid aráin agus uisce/ cuir roinnt fínéagair ar fhlocas cadáis & brú ar an áit a ndeachaigh an chealg isteach ionat.

Seanfhocal na Seachtaine!

I dtosach na haicíde is fusa é a leigheas / A disease caught in time is easier to cure

Suirbhé

An mbeidh tú ag glacadh páirte i Seachtain na Gaeilge?Torthaí

Twitter