Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Céadaoin 30 Eanáir 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Oideachas Cúpla Focal Cén sórt deireadh seachtaine a bhí agat?

Cén sórt deireadh seachtaine a bhí agat?

An tseachtain seo foghlaimeoidh tú:
 • Na réimíreanna an- agus ró(-): The prefixes an- (very) and ró(-) (too) 
 • Ag labhairt faoin deireadh seachtaine: Describe your weekend 
 • Aidiachtaí coitianta: Common adjectives 


Bí ag léamh!

(i) Léigh an comhrá thíos

(ii) Cuir líne faoi na haidiachtaí ar fad

(iii) Tabhair faoi deara na réimíreanna an- agus ró(-).

Seosamh: Dia duit, a Dheasúin. An raibh deireadh seachtaine deas agat?

Deasún: Bhí sé an-deas, a Sheosaimh, ach róghearr mar is gnáth. Céard fút féin?

Seosamh: Bhí scíth dheas agam. Bhí an-tuirse orm agus chodail mé amach maidin Dé Sathairn. Bhí an aimsir an-te, nach raibh?

Deasún: Bhí sé róthe domsa. Chuaigh mé isteach go dtí an baile mór ach bhí sé an-ghnóthach. Tháinig mé abhaile arís gan na hearraí grósaera a cheannach. Ní raibh mo bhean chéile róshásta liom!

Seosamh: Creidim é sin. Níl aithne rómhaith agam uirthi. Nach bean mhór í do bhean agus í an-ard?

Deasún: Is ea. Réitigh mé cúpán tae di agus ní raibh rudaí ró-olc ansin.

 

Bí ag scríobh!

Le linn an chomhrá thuas, bhain na cainteoirí

úsáid as na réimíreanna an- (very) agus ró(-) (too).

Mar shampla:

an-deas

róghearr

an-tuirse

róthe

an-ghnóthach

róshásta

an-ard

ró-olc

1) Déan iarracht a mhíniú conas an- a úsáid agus conas ró(-) a úsáid.

2) Cuir an réimír an- roimh na haidiachtaí seo a leanas. Nuair a bheidh sé sin déanta

agat, déan an rud céanna leis an réimír ró(-).

1. Maith ______________

2. Cineálta ____________

3. Mór ________________

4. Suimiúil ____________

5. Uasal _______________

6. Tábhachtach _______________

 

Bí ag labhairt!

Déan comhrá le do chara faoin deireadh seachtaine a bhí agat. Bain úsáid as na haidiachtaí agus na réimíreanna a d’fhoghlaim tú ar an leathanach seo.

 

Nod na Seachtaine

 •  Tar éis an-, séimhítear na consain seachas d, t, s. Bíonn fleiscín (hyphen) i gcónaí tar éis an-.
   Mar shampla:
  maith, an-mhaith
                         deas, an-deas
                         suimiúil, an-suimiúil
 • Ní thagann aon athrú ar ghutaí.
  Mar shampla:
  óg, an-óg
                        aosta, an-aosta
 • Séimhítear consain tar éis ró(-). Ní bhíonn fleiscín idir ró agus consan de ghnáth.
  Mar shampla:
  maith, rómhaith
                        te róthe
 • Bíonn fleiscín (-) idir ró agus guta i gcónaí.
  Mar shampla:
  óg, ró-óg
                        aosta, ró-aosta


Ranganna Gaeilge ar fud na tíre, cnag.ie

Conradh na Gaeilge
45 Sr. Doiminic
Gaillimh
091 567824
conradh@bradan.iol.ie

Conradh na Gaeilge
6 Sr. Fhearchair
Baile Átha Cliath 2
01 4757401
eolas@cnag.ie

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter