Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Céadaoin 30 Eanáir 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Oideachas Cúpla Focal Céard é d’uimhir ghutháin?

Céard é d’uimhir ghutháin?

An tseachtain seo foghlaimeoidh tú conas:

  • Comhrá a dhéanamh ag cóisir: Chat at a party  
  • D’uimhir ghutháin a thabhairt: Give your phone number  
  • A rá céard a cheannaigh tú: Say what you bought 

 

Bí ag scríobh!

Déan iarracht na habairtí i nGaeilge agus na habairtí i mBéarla thíos a mheaitseáil:

1 Cén t-ainm atá ort?
2 Céard é d’uimhir ghutháin?
3 Cén chaoi a bhfuil tú?
4 Tá sé go deas casadh leat.
5 Ní thuigim.

A) I don’t understand.
B) How are you?
C) It’s nice to meet you.
D) What’s your name?
E) What’s your phone number?

 

Bí ag labhairt!

Tosaíonn Ian agus Gráinne ag comhrá ag cóisir:

Ian:            Hello. How are you?
Gráinne:   Dia is Muire duit. Táim go maith go raibh maith agat. Céard fút féin?
Ian:            I’m fine thanks. I’m Ian. What’s your name?
Gráinne:   Is mise Gráinne.
Ian:            It’s nice to meet you.
Gráinne:   Tá sé go deas bualadh leat freisin.
Ian:            What’s your phone number?
Gráinne:   086 1293812.


Bí ag léamh!


Líon na bearnaí sa téacs thíos agus léigh amach os ard ansin é:

Chuaigh mé go dtí an t-ionad siopadóireachta ar an Satharn. Tá ________ ________ (20+siopa) ar a laghad* san ionad. Cheannaigh mé _______ _________ (2+t-léine) sa chéad siopa, _______ _________ (1+geansaí) sa dara siopa, ____________ __________ (10+úll), ________ ___________ (24+ubh), ___________ ___________ (5+builín** aráin) agus ________ __________ (6+ispín) san ollmhargadh. Bhí mé lánsásta ag teacht abhaile.
*at least **loaf

Cén aimsir ina bhfuil an téacs scríofa?

 

Ranganna Gaeilge ar fud na tíre, cnag.ie

Conradh na Gaeilge
45 Sr. Doiminic
Gaillimh
091 567824

Conradh na Gaeilge
6 Sr. Fhearchair
Baile Átha Cliath 2
01 4757401
eolas@cnag.ie

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter