Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Céadaoin 30 Eanáir 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Oideachas Cúpla Focal 'Táim ag dul go dtí an phictiúrlann’

'Táim ag dul go dtí an phictiúrlann’

An tseachtain seo foghlaimeoidh tú conas: 

 

  • Leithscéal a ghabháil: How to apologise 
  • D’uimhir ghutháin a thabhairt: Give your phone number 
  • A rá céard a cheannaigh tú: Say what you bought


Bí ag léamh!

Léigh os ard an nóta thíos a d’fhág Seán dá bhean chéile Eibhlín:

Dé Máirt, 7.30 i.n.

A Eibhlín, a chroí, tá brón orm nár ghlaoigh mé ort. Rinne mé dearmad glan air. Feicfidh mé ar ball thú. Táim ag dul go dtí an phictiúrlann anois le Gearóid agus Tom.

Seán
X X X

Bí ag scríobh!


Léigh an ríomhphost thíos agus ansin scríobh ríomhphost tú féin chuig do chara ag míniú cén fáth nár scríobh tú le fada.

Dia duit, a Sheoirse. Gabhaim pardún agat nach bhfuil anseo ach nóta gearr. Rugadh iníon bheag do m’iníon Sorcha. Caoimhe a thug sí uirthi. Tá sí gleoite. Táimid ar fad an-ghnóthach. Labhróidh mé leat go luath.

Gluais
Ríomhphost: Email
Cén fáth nár scríobh tú: Why you didn’t write
Gleoite: Pretty / lovely / delightfulBí ag labhairt!

Glaoigh ar do chara agus abair leis/léi cén fáth nach féidir leat dul go dtí an phictiúrlann anocht.

Leithscéalta:
Róthuirseach: too tired
Róghnóthach: too busy
Róleisciúil: too lazy

 

Ranganna Gaeilge ar fud na tíre, cnag.ie

Conradh na Gaeilge
45 Sr. Doiminic
Gaillimh
091 567824
conradh@bradan.iol.ie

Conradh na Gaeilge
6 Sr. Fhearchair
Baile Átha Cliath 2
01 4757401
eolas@cnag.ie

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter