Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Sathairn 16 Márta 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Oideachas Foinse Óg Gradaim do Scoileanna á mbronnadh ag Mícheál Ó Muircheartaigh

Gradaim do Scoileanna á mbronnadh ag Mícheál Ó Muircheartaigh

Ríomhphost Priontáil PDF

Bhronn an craoltóir agus tráchtaire spóirt, Mícheál Ó Muircheartaigh, Gradam GLEO 2011 Fhoras na Gaeilge ar sheacht gcinn déag de scoileanna i bPáirc an Chrócaigh le gairid. Bronntar Gradaim GLEO mar aitheantas ar scoileanna a léirigh ceannródaíocht i gcur chun cinn na Gaeilge labhartha sa scoil agus i measc an phobail le bliain anuas. Roghnaítear na scoileanna mar gheall ar a gcuid nuálaíochta agus cruthaitheachta agus fuair seacht gcinn déag de scoileanna duais €3,000/£2,000 i mbliana le caitheamh ar acmhainní agus imeachtaí Gaeilge don scoil.

“Is iontach an spreagadh na gradaim seo ag múinteoirí agus daltaí araon," arsa Mícheál Ó Muircheartaigh, "bealaí suimiúla a lorg chun labhairt na Gaeilge a chur chun cinn sa scoil. Is cinnte go mbaineann na daltaí níos mó spraoi as an nGaeilge agus cothaíonn sin gean ar an nGaeilge arís sna blianta atá amach rompu."

Chuir 54 scoil ar fud oileán na hÉireann isteach ar chomórtas GLEO i mbliana agus thug moltóirí neamhspleácha cuairt orthu uile gur roghnaíodh seacht gcinn déag de na scoileanna ab fhearr ar bronnadh gradaim orthu ag an searmanas. Bhí láithreáin gréasáin, drámaí agus seónna puipéadóireachta, tráth na gceist agus díospóireachtaí bríomhara roimh na moltóirí sna scoileanna gan ach roinnt dá raibh á eagrú trí Ghaeilge a lua.

"Creidim go láidir go bhfeicfear toradh na n-iarrachtaí a rinneadh sna scoileanna ar fad sna blianta atá romhainn," arsa Ferdie Mac an Fhailigh, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge. “Ní foláir an Ghaeilge labhartha a chur chun cinn má táthar le cur le líon na nGaeilgeoirí atá ann faoi láthair agus súil againn chomh maith go dtabharfaidh siadsan ar aghaidh í don chéad ghlúin eile ina ndiaidh."

Tá gach bunscoil agus iarbhunscoil Béarla ina múintear an Ghaeilge i dteideal cur isteach ar ghradaim GLEO.

GLEO 10/11

Bunscoileanna

Bunscoil Ard Naomh Chaitríona, Ard Mhacha

Scoil Mhuire, An Craoslach, Tír Chonaill

Bunscoil an Chroí Ró-Naofa, An Ómaigh, Co. Thír Eoghain

Scoil Náisiúnta Shóisearach Ráth Tó, Rath Tó, Co. na Mí

Scoil Naomh Colmcille, Cnoc Liamhna, BÁC

Scoil Náisiúnta Naomh Michíl, Baile Formaid, BÁC 10

Scoil Náisiúnta Chiaráin Naofa, Cill Chainnigh

Scoil Mhuire, Baile an Chollaigh, Corcaigh

Scoil Mhuire, Leacht Uí Chonchúir, Co. an Chláir

Scoil Náisiúnta Réalt na Mara, Dún Dealgan, Co. Lú

Scoileanna Iarbhunscoileanna

Scoil Cailíní Mhuire na Trócaire, Bóthar Bilston, Béal Feirste

Scoil na Mainistreach, An tIúr, Co. Ard Mhacha

Coláiste na n-Ursulach, Bóthar Fhionnasclainn, Sligeach

Meánscoil Chlochar na Toirbhirte, Durlas, Co. Thiobraid Árann

Pobalscoil Mhóta, Móta, Co. na hIarmhí

Coláiste Pobail na Mainistreach, Cill Mhantáin

Meánscoil Réalt na Mara, Co. Phort Láirge

Suirbhé

An mbeidh tú ag glacadh páirte i Seachtain na Gaeilge?Torthaí

Twitter