RSS

TÁ TÚ ANSEO Oideachas Foinse Óg Príomhoide ceaptha ar Ghaelscoil an Chuilinn

Foinse Óg

Príomhoide ceaptha ar Ghaelscoil an Chuilinn

Príomhoide ceaptha ar Ghaelscoil an Chuilinn - scoil atá le hoscailt i mí Mheán Fómhair 2012

Ba mhór le An Foras Pátrúnachta agus Gaelscoileanna Teo.  comhghairdeas a dhéanamh le príomhoide nua Gaelscoil an Chuilinn, Fergus Ó Conghaile. Is scoil nua lán-Ghaeilge, comhoideachasúil í Gaelscoil an Chuilinn, faoi phátrúnacht An Foras Pátrúnachta, agus osclóidh sí don chéad uair i Meán Fómhair 2012 ar Bhóthar Bhaile an Phaoraigh, Baile an Tirialaigh, Baile Átha Cliath 15.

Tá ana-thaithí ag Fergus ar chóras na gaelscolaíochta agus forbairt scoileanna nua agus tá sé ar bís le tabhairt faoina ról nua. "Is onóir mhór dom ceannasaíocht a ghlacadh ar Ghaelscoil an Chuilinn” a dúirt sé. “Is ard-chaighdeán oideachais trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil an sprioc, comhtháite le hoidhreacht cultúrtha na hÉireann in atmaisféar ceansach, comhmheasach. Chonaic mé formhór na spriocanna seo beo bríomhar i nGaelscoil Mhic Amhlaigh agus i nGaelscoil na Camóige, áit a d’fhoghlaim mé mo cheird agus áit a cuireadh caighdeán oideachais den chéad scoth ar fáil. Creidim go mbeadh sé mar aidhm againn i nGaelscoil an Chuilinn, maitheas i ngach páiste a chothú agus a thabhairt chun foirfeachta agus gach páiste a chur ar thóir na maitheasa sa saol atá thart air/uirthi."

Osclóidh an scoil le ranganna naíonáin sóisir agus sinsir agus beidh éiteas idir-chreidmheach ag an scoil. Guíonn Caoimhín Ó hEaghra, Ard Rúnaí An Foras Pátrúnachta, gach rath ar Fhergus ina phost nua. “Tá deis iontach ann dó agus don fhoireann a bheidh leis acmhainn luachmhar oideachais, Gaeilge agus cultúrtha a bhunú sa cheantar” a dúirt Ó hEaghra. “Is catalaíoch iad na scoileanna lán-Ghaeilge do bhorradh ar fhorbairt i ngach réimse sna ceantair ina bhfuil siad lonnaithe. Tá lán mhuinín ag An Foras Pátrúnachta as Fergus. Tiocfaidh fás agus forbairt ar an scoil faoina stiúir agus beidh An Foras Pátrúnachta ar fáil chun tacú leis ar gach uile bealach scoil den scoth a chruthú.”

“Thar ceann Gaelscoileanna Teo., agus na scoileanna lán-Ghaeilge uile sa tír, ba mhaith liom tréaslú le Fergus as a cheapachán agus tréaslú le Gaelscoil an Chuilinn agus a pobal ar fad as an dul chun cinn iontach atá déanta chun an éacht seo a bhaint amach” a dúirt Bláthnaid ní Ghreacháin, Ardfheidhmeannach Gaelscoileanna Teo. “Táimid ag tnúth go mór le bheith ag tacú leis an scoil sna blianta beaga agus fada atá roimpi chun dul ó neart go neart.”

Is iontach an deis é oscailt na scoile lán-Ghaeilge seo do na páistí a bheith ag teacht isteach sa bhfómhair agus do na glúinte páistí amach anseo a bhfaighidh buntáiste an oideachais lán-Ghaeilge. Beidh pobal na scoile ag súil go mór le comhoibriú le Fergus agus tá sé i gceist ócáid a eagrú go luath ag a mbeidh deis ag na tuismitheoirí a chláraigh a bpáistí leis an scoil bualadh leis. Is féidir tuilleadh eolais a fháil maidir le Gaelscoil an Chuilinn nó daltaí a chlárú leis an scoil nua trí glaoch a chur ar 086 323 6187 nó ríomhphost a sheoladh chuig Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbat-turscar. Caithfidh JavaScript a bheith cumasaithe chun é a fheiceáil..