Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Sathairn 16 Márta 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Oideachas Foinse Óg Clocha Oghaim bronnta ar thrí Scoil Náisiúnta sa Trá Mhór

Clocha Oghaim bronnta ar thrí Scoil Náisiúnta sa Trá Mhór

Ríomhphost Priontáil PDF
PBarn_TraMhor_2
HCross_Tramore_2
GlorNaMara_Tramore_2

Bronnadh clocha oghaim a bhí deartha go speisialta ar dhaltaí agus ar mhúinteoirí ó na trí bhunscoil sa Trá Mhór  – Scoil na Croise Naofa, Glór na Mara agus Gaelscoil Philib Barúin – le déanaí, mar aitheantas ar an obair a dhein daltaí ó Rang a 5 agus Rang a 6 sna scoileanna ar Thionscadal Logainmneacha an Chanónach de Paor. B’iad Cartlannaí agus Oifigeach Gaeilge Chomhairle Contae Phort Láirge a bhronn na clocha oghaim ar gach scoil, le hainm Ghaeilge na scoile greannta orthu.

Dhein daltaí sna scoileanna taighde ar a gceantair áitiúla agus labhair siad le daoine áitiúla chun fianaise a bhailiú maidir le hainmneacha na bpáirceanna ina ndúichí féin. Bhailigh said scéalta áitiúla agus rinne said taighde ar léarscáileanna agus ar chartlanna chun ainmneacha páirceanna agus gnéithe logánta a fháil amach.

Cuireadh a gcuid oibre ar thaispeántas in Ionad Chultúrtha Gharda an Chósta sa Trá Mhór le déanaí, mar chuid d’fhéile chultúrtha Thionól an Fhómhair, agus beidh sé ar fáil go buan ar shuíomh idirlíon Chomhairle Contae Phort Láirge (faoi roinn na gCartlanna) go luath - http://www.waterfordcoco.ie/ga/seirbhisi/anchartlann/taispeantaisarline/

Suirbhé

An mbeidh tú ag glacadh páirte i Seachtain na Gaeilge?Torthaí

Twitter