RSS

TÁ TÚ ANSEO Oideachas Foinse Óg Plean: Siopa Nuachtán

Foinse Óg

Plean: Siopa Nuachtán

Feidhmeanna Teanga

 • Caidreamh sóisialta a dhéanamh
 • Eolas a thabhairt agus a lorg
 • Dearcadh a lorg agus a léiriú
 • Struchtúr a chur ar chomhrá
 • Agallamh beirte a dhéanamh
 • Rólghlacadh a dhéanamh

Acmhainní

 • Mála lán d’earraí ón siopa nuachtán, mar shampla, nuachtáin, irisí, cártaí lá breithe, greannáin
 • Dísle

Tréimhse Réamhchumarsáide

Spéis á cothú

Múinteoir: Cá bhfuil an siopa nuachtán?

Páistí: Tá sé ar Shráid………./Tá sé sa lárionad siopadóireachta.

Múinteoir: Cad atá ar díol sa siopa nuachtán?

Páistí: Tá nuachtáin, irisí, ticéid chrannchuir, milseáin, leabhair, cártaí lá breithe, greannáin, srl. ar díol ann.

 • Tugtar seans do na páistí tábla a tharraingt ina gcuid cóipleabhar ina bhfuil liosta de na rudaí ar fad a dhíoltar i siopa nuachtán.
 • Ligtear dóibh a gcuid liostaí a léamh amach os ard, agus tugtar luach saothair don pháiste a bhfuil an liosta is faide aige.

Tréimhse Chumarsáide

Ár siopa nuachtán féin

 • Tagann an múinteoir isteach sa seomra ranga agus mála aige/aici atá lán d’earraí a bhaineann leis an siopa nuachtán, mar shampla, nuachtáin, irisí, ticéid chrannchuir, milseáin, leabhair, cártaí lá breithe, greannáin, srl.
 • Tugtar seans do na páistí na hearraí a thógáil amach as an mála, iad a ainmniú agus ceisteanna a fhreagairt fúthu.

Múinteoir: Cad é seo?

Páiste: Is ticéad crannchuir é.

Múinteoir: Cá mhéad atá air?

Páiste: Dhá euro.

Múinteoir: Ar mhaith leat é a cheannach?

Páiste: Ba mhaith./Níor mhaith.

 • Déantar siopa nuachtán sa rang agus cuireann an múinteoir praghas ar gach rud, le cúnamh ó na páistí.

Cluiche Kim

 • Nuair atá na hearraí go léir leagtha amach os comhair na bpáistí tugtar nóiméad dóibh chun staidéar a dhéanamh orthu.

Múinteoir: Anois dúnaigí bhur súile ar feadh

tríocha soicind.

 • Cuireann an múinteoir blaincéad os cionn na n-earraí go léir.
 • Nuair a osclaíonn na páistí a súile tugtar seans dóibh na hearraí go léir a ainmniú agus an praghas cuí a chur leo.
 • Tugtar pointe le haghaidh gach earra a ainmnítear i gceart.

Agallamh Beirte

 • Roghnaítear páistí chun agallamh beirte sa siopa a chur ar siúl os comhair an ranga. Glacann an múinteoir ról an tsiopadóra i dtús báire.

Múinteoir: Dia duit. Cad atá uait?

Páiste: Ba mhaith liom cárta lá breithe a cheannach.

Múinteoir: Seo duit. Euro amháin atá air sin, le do thoil.

Páiste: Seo duit. Go raibh maith agat.

Rólghlacadh

 • Roinntear na páistí ina mbeirteanna agus tugtar seans dóibh agallamh beirte sa siopa a phleanáil, a scríobh agus a chur ar siúl os comhair an ranga.
 • Moltar dóibh an aimsir a lua agus ansin argóint a dhéanamh faoin bpraghas. Ba cheart dóibh margáil a dhéanamh.
 • Is féidir dul siar ar nathanna áisiúla roimh mar shampla: Cad atá uait?/Cá mhéad?/Glac leis nó fag é./Sin an méid. Mar shampla:

Siopadóir: Dia duit ar maidin, a chara.

Custaiméir: Dia is Muire duit.

Siopadóir: Nach bhfuil an aimsir uafásach?

Custaiméir: Muise, tá a mhac. Tá mé fliuch go craiceann.

Siopadóir: Céard atá uait?

Custaiméir: Cá mhéad ar phaicéad coinnle lá breithe?

Siopadóir: Cúig euro.

Custaiméir: Tá sé sin ródhaor. Tabharfaidh mé dhá euro duit.

Siopadóir: Ceithre euro. Glac leis nó fág é.

Custaiméir: Seo duit trí euro. Sin an méid.

Siopadóir: Ceart go leor. Is leatsa iad ar thrí euro.

Cluiche dísle

 • Cluiche simplí é seo chun cleachtadh a thabhairt do na páistíar airgead a úsáid.
 • Is féidir le triúr nó níos mó imirt.
 • Tugtar trí euro bréige do gach páiste ag tús an chluiche.
 • Cuirtear trí euro sa lár. (Is é sin, sa bhanc.)
 • Caitear an dísle. Má chaitear 1 nó 2 tugtar euro don pháiste ar chlé. Má chaitear 3 nó 4 tugtar euro don pháiste ar dheis. Má chaitear 5 cuirtear euro isteach sa bhanc. Má chaitear 6 tógtar euro ón mbanc.
 • Leanann an cluiche ar aghaidh go dtí nach bhfuil fágtha ach duine amháin a bhfuil an t-airgead go léir aige/aici.

Tréimhse Iarchumarsáide

Súil Siar ar na cineálacha éagsúla siopaí

 • Déantar ceithre shiopa sa seomra: an siopa nuachtán, an siopa ceoil, an siopa glasraí agus torthaí, agus an siopa peataí.
 • Níl le déanamh ach ceithre bhord a chur ag barr an tseomra, bord le haghaidh gach siopa. Cuirtear cárta a bhfuil ainm an tsiopa air ar gach bord.
 • Roghnaítear ceathrar páistí mar shiopadóirí.
 • Suíonn na páistí sna siopaí cuí agus scríobhann siad liosta rúnda de dheich rud atá ar díol.
 • Is iad na páistí eile na custaiméirí. Scríobhann gach duine acu liosta de dheich rud atá uathu. Ní mór rud amháin ar a laghad a cheannach i ngach siopa.
 • Téann na custaiméirí ag siopadóireacht i ngach siopa, ag iarraidh aon rud atá ar an liosta acu féin a cheannach.
 • Cuirtear comhrá ar siúl leis an siopadóir.

Sampla 1: Sa siopa nuachtán

Ba mhaith liom ticéad crannchuir a cheannach./Seo duit./Cá mhéad é sin?/Sin dhá euro.

Sampla 2: Sa siopa peataí

Ba mhaith liom hamstar a cheannach./Tá díomá

orm ach níl hamstair ar díol anseo. (Níor scríobh an páiste an focal ‘hamstar’ ar a liosta.)

Buann an páiste a cheannaíonn an líon is mó rudaí óna liosta siopadóireachta féin.

Sorcha Ní Dhonncha, Scoil Iognáid, Gaillimh

Foinse Ceathrar fós faoi choimeád maidir le dúnmharú fir i nGaillimh - http://is.gd/RnjMG3 - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
09:30AM Jun 07
Foinse Pianbhreith le gearradh ar iarshagart as dhá chúis de mhí-úsáid ghn - http://is.gd/GG4KIs - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
09:15AM Jun 07
Foinse An Stát chun achomharc a dhéanamh maidir le rialú a thug an Ard-Chúi - http://is.gd/6uUlU6 - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
02:46PM Jun 06
Foinse Deis cógais níos saoire a chur ar fáil d'othair - http://is.gd/duhG26 - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
11:53AM Jun 06
Foinse Teachtaireacht ó cheannaire Al-Qaeda do mhuintir na Siria - http://is.gd/B1udmP - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
09:48AM Jun 06