RSS

TÁ TÚ ANSEO Oideachas Foinse Óg

Foinse Óg

Plean: An Lárionad Siopadóireachta

Feidhmeanna Teanga

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste:

 • Eolas a thabhairt agus a lorg
 • Caidreamh sóisialta a dhéanamh
 • Dul i gcion ar dhaoine eile
 • Dearcadh a léiriú agus a lorg
 • Liosta siopadóireachta a scríobh
 • Tráth na gceist a imirt
 • Lárionad siopadóireachta a dhearadh

Tréimhse réamhchumarsáide

Spéis á cothú / Ionchur Teanga

 • Tarraingítear lárionad siopadóireachta ar an gclár dubh/bán le cabhair na bpáistí.
 • Ar dtús pléitear na siopaí a bhíonn sa lárionad.

Múinteoir: Cad iad na siopaí difriúla atá sa

lárionad siopadóireachta?

Paistí: Siopa spóirt, siopa ceoil, siopa éadaí, siopa peataí, siopa éisc, siopa fón, siopa búistéara, siopa seodóra, siopa torthaí agus glasraí, siopa troscáin, siopa ríomhaire.

Múinteoir: Déanaimis ár lárionad siopadóireachta féin.

 • Déanann an múinteoir léaráid den lárionad siopadóireachta. Ar dtús tarraingníónn sé/sí an chéad urlár, ansin an dara hurlár, an triú hurlár, agus sa deireadh an ceathrú hurlár.
 • Fágtar spás do cheithre shiopa ar gach urlár.
 • Tugtar seans do na páistí na siopaí a tharraingt ar an gclár bán. Cuireann siad fógra ar gach siopa lena léiriú cé acu siopa atá i gceist.
 • Leantar ar aghaidh go mbíonn na spásanna go léir líonta.

Tréimhse chumarsáide

Lárionad siopadóireachta a dhearadh

 • Roinntear na páistí i mbeirteanna agus dearann siad a lárionad siopadóireachta ilstórach fein.
 • Roimh , pléann na páistí na siopaí a bheidh sa lárionad.
 • Ceistíonn an múinteoir iad ar an obair atá déanta acu.

Múinteoir: Cén sórt siopaí atá agaibhse?

Páistí: Ar an gcéad urlár chuireamar isteach siopa troscáin, siopa crua-earraí, siopa bréagán agus siopa peataí. Ar an dara hurlár chuireamar isteach… Liosta siopadóireachta a scríobh

 • Is féidir na páistí a roinnt ina mbeirteanna chun an liosta siopadóireachta a  phleanáil agus a scríobh.

Múinteoir: Beidh féasta lá breithe ar siúl amárach agus caithfimid é a phleanáil. Cad atá ag teastáil uainn don fhéasta?

Páistí: Cáca milis, coinnle, borróga, ceapairí, milseáin,  deochanna. 

 • Ní mór do gach grúpa deich rud ar a laghad a chur ar an liosta agus ainm na siopaí cuí a chur in aice leo.
 • Moltar do na páistí an méid a cheannóidh siad a lua, mar shampla, paicéad amháin milseán, bosca amháin borróg, dhá bhuidéal deoch oráiste, leathdhosaen uibheacha…

Sampla

a) Cáca milis amháin (siopa an bháicéara)

b) Paicéad amháin coinnle (siopa nuachtán)

c) Bosca amháin Rice Krispies (ollmhargadh)

d) Paicéad amháin seacláid chócaireachta (ollmhargadh)

e) Deich bpaicéad brioscaí agus bosca amháin criospaí (ollmhargadh)

f) Dhá bhuidéal cóla (ollmhargadh)

g) Cupáin agus plátaí páipéir (ollmhargadh)

Tráth na gCeist — Fíor nó Bréagach

 • Tá dhá bhinse ag teastáil don chluiche seo agus cuirtear taobh le taobh iad agus na páistí seasta eatarthu.
 • Glaotar Binse F ar cheann amháin acu (‘Fíor’) agus Binse B ar an gceann eile (‘Bréagach’)
 • Cuireann an múinteoir rogha abairtí, atá fíor nó bréagach os comhair na bpáistí.

Mar shampla

a) Chuaigh mé isteach sa siopa troscáin agus cheannaigh mé tolg. (fíor)

b) Chuaigh mé isteach i siopa an bháicéara agus cheannaigh mé feoil. (bréagach)

c) Chuaigh mé isteach i siopa an bhúistéara agus cheannaigh mé cáca milis. (bréagach)

d) Chuaigh mé isteach san ollmhargadh agus cheannaigh mé úlla agus oráistí. (fíor)

e) Chuaigh mé isteach sa siopa spóirt agus cheannaigh mé camán agus sliotar. (fíor)

f) Chuaigh mé isteach sa siopa bréagán agus cheannaigh mé ceapaire. (bréagach)

g) Chuaigh mé isteach sa siopa ceoil agus cheannaigh mé giotár. (fíor)

h) Chuaigh mé isteach sa siopa bróg agus cheannaigh mé buataisí. (fíor)

i) Chuaigh mé isteach sa siopa fón agus cheannaigh mé cabáiste. (bréagach)

 • Má cheapann na páistí go bhfuil an ráiteas fíor suíonn siad ar bhinse F. Ach má cheapann siad go bhfuil an ráiteas bréagach suíonn siad ar bhinse B. Mura bhfuil siad cinnte fanann siad sa lár!

Tréimhse iarchumarsáide

Cluiche biongó

 • Is cluiche simplí é seo chun dul siar a dhéanamh ar na siopaí éagsúla.
 • Scríobhtar liosta de shiopaí éagsúla ar an gclár dubh/bán, le cúnamh ó na páistí.
 • Bíodh greille fholamh ag na páistí ina gcóipleabhar féin.
 • Scríobhann an páiste ainm sé shiopa ón liosta sa ghreille aige féin.
 • Imrítear an cluiche biongó. Glaíonn an múinteoir ainm na siopaí éagsúla in aon ord is mian leis/léi.
 • Cuireann na páistí líne trí ainm na siopaí ina ngreille féin nuair is cuí.
 • Buann an páiste is túisce a chuireann líne trí ainm gach siopa ina ghreille féin.
 • Ord aibítre
 • Baintear leas as an liosta siopa céanna ón gcluiche biongó, ach an uair seo cuireann na páistí na focail in ord aibítre.
 • Ligtear dóibh oibriú ina mbeirteanna.
 • Tugtar duais don bheirt is gasta.

 

Sorcha Ní Dhonnacha, Scoil Iognáid, Gaillimh

Foinse Ceathrar fós faoi choimeád maidir le dúnmharú fir i nGaillimh - http://is.gd/RnjMG3 - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
09:30AM Jun 07
Foinse Pianbhreith le gearradh ar iarshagart as dhá chúis de mhí-úsáid ghn - http://is.gd/GG4KIs - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
09:15AM Jun 07
Foinse An Stát chun achomharc a dhéanamh maidir le rialú a thug an Ard-Chúi - http://is.gd/6uUlU6 - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
02:46PM Jun 06
Foinse Deis cógais níos saoire a chur ar fáil d'othair - http://is.gd/duhG26 - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
11:53AM Jun 06
Foinse Teachtaireacht ó cheannaire Al-Qaeda do mhuintir na Siria - http://is.gd/B1udmP - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
09:48AM Jun 06