RSS

TÁ TÚ ANSEO Oideachas Foinse Óg

Foinse Óg

Plean:Ag glanadh an tí

Feidhmeanna Teanga

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste:

 • Caidreamh sóisialta a dhéanamh
 • Eolas a thabhairt agus a lorg
 • Dul i gcion ar dhaoine eile
 • Dearcadh a léiriú agus a lorg
 • Soiléiriú a lorg i gcomhrá
 • Struchtúr a chur ar chomhrá
 • Póstaer a dhearadh
 • Liosta glantóireachta a dhéanamh
 • Dráma beag a dhéanamh

Foclóir

Lámhainní rubair, naprún, éadach glanta, folúsghlantóir

Tréimhse réamhchumarsáide

Ionchur teanga

 • Tagann an múinteoir isteach sa seomra ranga le bosca lán de rudaí a úsáidtear chun teach a ghlanadh, mar shampla, lámhainní rubair, naprún, éadach glanta, buidéal Cif, srl. Is féidir folúsghlantóir a bheith aige/aici freisin.

Múinteoir: “A pháistí,

beidh an Taoiseach ag

teacht ar cuairt chugainn amárach agus ní mór

dúinn an teach a ghlanadh ó bhun go barr.”

 • Tugtar seans do pháistí áirithe rudaí a thógáil amach as an mbosca.

Múinteoir: Cad é seo?

Páiste: Sin éadach glanta.

Múinteoir: Cén fáth a bhfuil sé uainn?

Páiste: Chun an bord a ghlanadh.

Tréimhse chumarsáide

Liosta glantóireachta a dhéanamh

 • Roinntear an rang i ngrúpaí de cheathrar nó I ngrúpaí níos mó.
 • Tugtar seomra amháin sa teach do gach grúpa le glanadh, mar shampla, an seomra suí.
 • Ní mór don ghrúpa sin liosta a scríobh de na cúraimí atá le comhlíonadh i dtaca leis an seomra sin a chur in ord.
 • Ansin ligtear do na páistí an liosta a léamh amach os comhair an ranga.

Páiste: Seo iad na cúraimí atá le déanamh againn sa seomra suí:

 • An tine a lasadh
 • Na nuachtáin a thógáil den urlár
 • An t-urlár a ghlanadh leis an bhfolúsghlantóir
 • Snas a chur ar an leabhragán
 • An miotal a ghlanadh
 • An tolg a chur in ord agus in eagar
 • Na fuinneoga a ní
 • An teilifíseán a ghlanadh

Pictiúr a tharraingt

 • Is ceacht simplí é seo chun dul siar a dhéanamh ar shaghsanna éagsúla áit chónaithe, mar shampla, pluais, teach oighir, teach solais, árasán, teach dhá stór, bungaló, teach ceann tuí, caisleán, teach crainn.
 • Is féidir dul siar ar na tithe éagsúla seo roimh .

Múinteoir: A Mháire, cén sórt tí ina gcónaíonn tusa?

Máire: Cónaímse i mbungaló.

Múinteoir: Cén sórt tí a bhíonn ag muintir na

nIonúiteach?

Páiste: Tithe oighir.

 • Scríobhtar ainm na dtithe éagsúla ar chártaí beaga agus cuirtear na cártaí go léir isteach i hata.
 • Roghnaítear dhá fhoireann, Foireann A agus Foireann B.
 • Roghnaíonn páiste ó Fhoireann A cárta ón hata agus déantar iarracht an saghas tí atá i gceist a tharraingt ar an gclár dubh/bán.
 • Déanann na páistí eile ó Fhoireann A iarracht ainm an tí a thomhas ón léaráid ar an gclár dubh/bán.
 • Bíonn trí sheans acu an freagra ceart a thabhairt.
 • Ansin tugtar seans do pháiste ó Fhoireann B cárta a roghnú agus déanann siad an rud céanna.
 • Teach ar díol
 • Tugtar leathanach folamh do gach páiste.
 • Ligtear dóibh póstaer ‘Teach ar díol’ a dhearadh ar an leathanach.
 • Is féidir leo a rogha teach ón liosta tithe a tharraingt agus a mhaisiú.
 • Cuirtear teideal ar bharr: ‘Teach ar díol’.
 • Ní mór cúig phointe eolais faoin teach a scríobh ar an bpóstaer.
 • Árasán – 21 Sliabh Glas
 • 2 sheomra codlata
 • Gairdín mór
 • Garáiste le neart spáis
 • Seomra suí compordach
 • Praghas: 200,000 euro

Dráma: Teach ar Díol

 • Nuair atá an póstaer déanta ag na páistí is féidir leo dráma beag a dhéanamh bunaithe ar an bpóstaer.
 • Bíonn na páistí i ngrúpaí de thriúr nó de cheathrar.
 • Teastaíonn duine amháin chun a bheith ina dhíoltóir. Bíonn an duine seo ag déanamh a dhíchill an teach a dhíol leis na daoine a thagann ag féachaint air. Caithfidh sé na seomraí éagsúla a thaispeáint dóibh agus gach rud faoi na seomraí a mhíniú dóibh, mar shampla, céard atá istigh sa seomra, cé chomh mór is atá an seomra srl.
 • Caithfidh na daoine eile ligean orthu féin go bhfuil siad ag iarraidh an teach a cheannach agus caithfidh siad ceisteanna a chur ar an díoltóir. Is féidir leo a samhlaíocht a úsáid agus ceisteanna seafóideacha a chur ar an díoltóir.
 • Cleachtann na páistí an dráma beag ar feadh tamaill agus ansin léiríonn gach grúpa an dráma os comhair an ranga.

Tréimshe iarchumarsáide

Seanfhocal: Póstaer a dhearadh

‘Níl aon tinteán mar do thinteán féin’

Insíonn an múinteoir an seanfhocal do na páistí agus pléann an rang an míniú atá leis. Is féidir leo póstaer a dhearadh agus d’fhéadfadh an múinteoir duais a thabhairt don cheann is fearr.

Súil Siar

 • Téann an múinteoir siar ar na seomraí difriúla sa teach agus ar an trealamh a bhíonn ag teastáil chun an teach a ghlanadh.

Sorcha Ní Dhonncha, Scoil Iognáid, Gaillimh

Foinse Ceathrar fós faoi choimeád maidir le dúnmharú fir i nGaillimh - http://is.gd/RnjMG3 - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
09:30AM Jun 07
Foinse Pianbhreith le gearradh ar iarshagart as dhá chúis de mhí-úsáid ghn - http://is.gd/GG4KIs - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
09:15AM Jun 07
Foinse An Stát chun achomharc a dhéanamh maidir le rialú a thug an Ard-Chúi - http://is.gd/6uUlU6 - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
02:46PM Jun 06
Foinse Deis cógais níos saoire a chur ar fáil d'othair - http://is.gd/duhG26 - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
11:53AM Jun 06
Foinse Teachtaireacht ó cheannaire Al-Qaeda do mhuintir na Siria - http://is.gd/B1udmP - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
09:48AM Jun 06