Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Déardaoin 31 Eanáir 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Oideachas Foinse sa Rang Foinse sa Rang

Foinse sa Rang

Ríomhphost Priontáil PDF

Tá Foinse sa Rang anseo chun cabhair a thabhairt duit! Tá an forlíonadh speisialta Ardteistiméireachta d’iar-bhunscoileanna ar fáil do scoileanna na tíre. Beidh ceithre leathanach ar fáil gach seachtain lán de chomhairle don Ardteistiméireacht. Chomh maith le leideanna don scrúdú beidh eolas maidir leis na gnéithe seo a leanas den siollabas le fáil:

 • Léamhthuiscint
 • Ceapadóireacht
 • Prós Ainmnithe
 • Filíocht Ainmnithe
 • Dánta Dualgais Breise
 • Stair na Gaeilge
 • Próstéacs Breise
 • An Bhéaltriail
 • Gearrscéalta
 • Dírbheathaisnéisí
 • Drámaí
 • Píosaí don Ghnáthleibhéal
 • Agus neart eile!

Níl le déanamh ach gliogáil anseo agus anseo chun sampla iontach de Foinse sa Rang a fheiceáil.

Níl le déanamh ach gliogáil anseo chun iarratas a dhéanamh ar fhoirm ordaithe Foinse sa Rang do do scoilse.

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter