Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Céadaoin 30 Eanáir 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Oideachas Foinse sa Rang Comórtas Díospóireachta an Phiarsaigh 2012: sárchaighdeán ag Craobh na hÉireann

Comórtas Díospóireachta an Phiarsaigh 2012: sárchaighdeán ag Craobh na hÉireann

Ríomhphost Priontáil PDF
IG_TrL.5
IG_TrL.2

D’éirigh le daltaí ó Thrá Lí, Co. Chiarraí agus ó Mhá Nuad, Co. Chill Dara, buachan ag Craobh na hÉireann de Chomórtas an Phiarsaigh Gael Linn 2012 le gairid. Bhí an ócáid, ag a raibh lucht éisteachta mór i láthair, ar siúl i bPortlaoise ar an Déardaoin, 29 Márta 2012.  Comórtas díospóireachta é seo a reáchtálann Gael Linn go bliantúil do scoileanna dara leibhéil ar fud na tíre.  Ghlac breis agus 150 foireann páirt  i  gcomórtas na bliana seo ó mhí na Samhna seo caite. 

Stiúir aoichathaoirleach na hoíche, Dr. Louis de Paor, File agus Stiúrthóir Ionad an Léinn Éireannaigh, OÉ Gaillimh, an ócáid go paiteanta ! Léirigh séan-spéis sa mhéid a bhí le rá ag gach aon duine a labhair agus mhol sé go hard na daoine óga as a scileanna díospóireachta!

Bhí neart cur agus cúiteamh sa chraobh shóisearach, agus an rún ‘Droch-chultúr is ea an popchultúr !’ faoi chaibidil ag na cainteoirí.  Is iad na scoileanna a bhí páirteach sa díospóireacht seo ná  Coláiste Pobail Átha Luain, Co. na hIarmhí; Meánscoil na Toirbhirte, Durlas, Co. Thiobraid Árann; Coláiste Iosaif Naofa, Leamhcán, Co. Bhaile Átha Cliath agus Meánscoil na Trócaire, Trá Lí, Co. Chiarraí. Bhí  sár-chaighdeán díospóireachta ann, agus jab deacair le déanamh ag na moltóirí, Liam Mac an Mhaoir, Matt Ó Donnchadha, Aingeal Ní Chonghaola, Máirín Uí Mhuirí agus Féilim Mac Donncha na buaiteoirí a roghnú.   Is iad foireann Mheánscoil na Trócaire, Trá Lí, a d’ardaigh an corn ar deireadh – an chéad uair don scoil an bhua a bhaint amach. Bhí sceitimíní áthais ar a lucht tacaíochta agus ar a múinteoirí bródúla, Caitlín Ní Dhubhda  agus Marguerite Ní Lúing, ní nach ionadh

‘Tá an teideal ‘Oileán na Naomh agus na nOllamh’ tuillte go fóill ag Éirinn!’  a pléadh sa chraobh shinsearach agus cuireadh neart tuairimí ar son agus i gcoinne an ábhair ós comhair an tslua.   Is iad foireann Iarbhunscoil Mhá Nuad, Co. Chill Dara, a fuair an bua ar fhoirne ó Choláiste Íde agus Iosef, Mainistir na Féile, Co. Luimnigh; Coláiste Loreto, Cluain Meala, Co. Thiobraid Árann agus Pobalscoil Ghort Inse Guaire, Co. na Gaillimhe. Is í Íde Ní Uallacháin an múinteoir a threoraigh na cainteoirí go dtí an buaicphointe seo.

Bhronn Antoine Ó Coileáin, Príomhfheidhmeannach Gael Linn, buanchorn agus duais €1,000 ar na foirne buacacha agus duais €250 an fhoireann ar na foirne eile a bhí rannpháirteach sa chraobh. Agus é a déanamh comhghairdis le gach éinne a bhí bainteach leis an gcomórtas i mbliana, dúirt sé:  “Leag Gael Linn béim riamh ar an teanga labhartha agus is áthas linn go bhfuil ardú leanúnach ag teacht ar an rannpháirtíocht inár gcomórtas díospóireachta. Ón mbliain seo amach, beidh aitheantas sa bhreis le baint ag daltaí as a gcumas díospóireachta óir go mbeidh 50% de na marcanna sna scrúduithe a mbronnadh ar scileanna cumarsáide. Tá Gael Linn ag saothrú go gníomhach leis an Straitéis 20 Bliain a thabhairt chun críche.”

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter