RSS

TÁ TÚ ANSEO Rí-rá le Hector

Parasúit

Glac Parasúit

'S léim

Ná fan anseo go síoraí

fiú duit a bheith id aonar

Nuair atá gach duine imithe
Glac parasúit

'S léim

Dein déileáil le gach aon dainséar

Glac parasúit

'S léim

Eitil tríd an are
"S mura mbíonn an ghaoth leat beidh

Beidh mé

"S mura mbíonn an ghaoth leat 

Tá mé anseo leat
Ó ná breathnaigh síos

Tá slí fada fút

Beidh mé le do thaobh

'S an parasite os do chionn
Glac parasúit

'S léim

Is féidir teacht ar ais amárach

Glac parasúit

'S léim

Níl tada dod choinneáil siar
"S mura mbíonn an ghaoth leat beidh mé

Beidh mé

"S mura mbíonn an ghaoth leat 

Tá mé anseo leat
Athraíonn an ghaoth

Athraíonn sí a slí

Seachain a scian

Seachain a chroi
"S mura mbíonn an ghaoth leat beidh mé

Beidh mé

"S mura mbíonn an ghaoth leat 

Tá mé anseo leat

Nil tada do do choinneáil siar

Liath le Traic

Gach uair a ligim siar mo sciath
Roimh thuras na meoin
Ní fios cá háit a rachaidh sí
Nuair a shíobann sí romham

Níos mó ná snua leamh
Níos fearr le gach a ghabh
Dath mo chodladh sámh
Tada ach a’ Liath

Deir tú go dtuigeann tú ‘bhfad níos fearr
Deir sé nach mbaineann sé leis
Deir sí leanfar mar is comhair
Sibh ag cailleadh an deis

Níos mó ná snua leamh
Níos fearr le gach a ghabh
Dath chomh híon ‘s chomh fíor
Tada ach a’ Liath

Támar buailte siar go maith
‘S é in am go scaoilfear leo
‘S má léimtear deimhin le cuardú thart
Tiocfar go luath ar an treo

Níos mó ná snua leamh
Níos fearr le gach a ghabh
Dath na fírinne searbh
Tada ach a’ Liath

Síniú Do Mo Dhaid le The Pale

An dtuigeann tú gur éist mo Dhaidí le do cheol

Siar i 1992

Is cuimhin liom an lá gur bhris an téip

Ba bhreá leis síniú más féidir é


Is cuimhin liom gur sheinn sé sibh ‘s muid sa charr

‘S é ag canadh amach go hard

Glórach go leor agus muid ar fad

Ag suí ar chúl an VW Golf


Tá deartháir atá cuibheasach óg

Ró-óg le cuimhneamh ar bhur gceol

‘S dá ghlúin níl sé mar an gcéanna dóibh

‘Sé hip-hop anois ‘s cluichí fóin

‘Sé hip-hop anois ‘s cluichí fóin


Cén t-ainm a bhí ar bhur dtiúin ollmhór

A cuireadh Daid ag damhsa ar fud an urláir

A cheannaigh sé nuair a ghlac Mam an chéim

A d’fhág sé i 2001


Ba bhreá linn cinnte seó a fheiceáil libh

Mar ní bhíonn sibh ar an raidió riamh

Níor thuigeamar go raibh sibh fós ar an bhfód

Shíleamar nach mbeadh sibh óg go leor go fóill


Caithfimid rith anois ‘s bus a fháil

Ach buíochas ó chroí as ucht a bheith ar fáil

Beidh Daid ar bís nuair a fhilleann muid inniu

‘S feiceann sé an síniú seo

‘S feiceann sé an síniú seo

Gránna le Senakah

Tóg am chun tú féin a aithailíniú

Ní hé seo an bóthar ceart

Smaoinigh 'nois ar dhuine eile

Ní chosnaíonn sé an iomarca

 

Déarfainn leat éist(eacht) le do chairde

Ach is léir go n-insíonn siad uilig bréag

Ghlac scáth mé faoi mar a d’athraigh tú

Ach is measa fós nuair a bhíonn tú ag gol

 

Is cuimhin liom go maith nuair a bhí tú dea-chroíoch

Ní thógfadh sé ró-fhada (duit) athchuimhneamh air

 

Níl tú chomh hard

Níl tú chomh beag

Níl tú fiú chomh gránna

 

Ar ball slánóidh tú

Amharc ar d’fhadhbanna

Mar ghnéithe greannmhara

 

Is deacair cara a bhualadh

Ach tuigtear dom  nach bhfuil bealach eile

Ar deireadh leasóidh mé an éagóir

Anois tá luach uafásach le híoc

 

Is cuimhin liom go maith nuair a bhí tú dea-chroíoch

Ní thógfadh sé ró-fhada (duit) athchuimhneamh air

 

Níl tú chomh hard

Níl tú chomh beag

Níl tú fiú chomh gránna

 

Ar ball slánóidh tú

Amharc ar d’fhadhbanna

Mar ghnéithe greannmhara

 

Ar ball slánóidh tú

Amharc ar d’fhadhbanna

Mar ghnéithe greannmhara

Smál Do Staire le The Shoos

Bréan de na ballaí caol(a)

Ghlac tú seasamh a mhillfeadh ár saol

Ag luí i do leaba

Ag lorg fírinne éigin sa scéal

 

Taispeáin dom cé tú féin

Taispeáin dom cé tú féin

Taispeáin dom cé tú féin

Taispeáin dom cé tú féinTaispeáin dom, taispeáin dom,

Agus lig isteach mé

‘S mura fheicim smál do staire

Conas a thuigfinn cé tú féin

 

Bhíomar ‘seo inné

Ní fhéadfaí é a shéan(adh)

Dár dtarraingt síos

Bhíomar beirt ag teacht ó dhrochthaobh

 

Agus lig isteach mé

‘S mura fheicim smál do staire

Conas a thuigfinn cé tú féin

 

Leag do chlaíomh ‘s lig do scíth

‘S buailfidh muid le chéile leathshlí

 

Agus lig isteach mé

‘S mura fheicim smál do staire

Conas a thuigfinn cé tú féin

 

Agus lig isteach mé

‘S mura fheicim smál do staire

Conas a thuigfinn cé tú féin

 

Taispeáin dom, taispeáin dom,

‘S mura fheicim smál do staire

Conas a thuigfinn cé tú féin

 

Cad a deir mé? le Robb Murphy

Le fad' an lá

Is mé i bhfol-ach

Ghlac (mé) sos uaim féin

Anois táim ag téaltú 'mach

 

Le fad' an lá

(Ag) cuir cruth ar fhuaim breá

Ghlac mé sos ón saol

‘S tá sé á mo chrá

 

Cad (a) deir mé?

 

Nuair a thag(ann) an t-am

Taitneoidh sé liom

Agus má bhogaim den saol

Cuimhneoidh mé ar an am

 

Caitheann (tú) uait, uait, uait an chúthail',

uait, uait, uait an chúthail', caith uait é

Caithim uaim, uaim, uaim an chúthail',

uaim, uaim, uaim an chúthail', caith uaim é

 

Cad (a) deir mé?

Cad (a) deir mé?

 

Nuair a thag(ann) an t-am

Taitneoidh sé liom

Agus má bhogaim den saol

Cuimhneoidh mé ar an am

 

Is tú a shábhál(ann) mé, is tú

Ní Bheidh Mé Buartha le This Club

Meallaim tú, brúitear mé, 's táimid imi(the) ar strae
Tús le troid, lena chéile, táimid réidh
Ach maíonn tú, screadfaidh mé amach go hard,
Gan feabhas ar bith ar an scéal,
Táim fágtha anseo ar lár
Ní bheidh mé buartha,
Ní bheidh mé buartha níos mó.

Sin an scéal, níl mé ceart, nó, ná níl tú
Ach ní dóigh / liom go bhféadfaimis riamh aontú

Ach (ó) am go ham,
Eitlíonn áilleacht os ár gcionn
Ós na buillí, ‘s ón mbrothall binn
Réitítear na n-in-tinn

Ní bheidh mé buartha,
Ní bheidh mé buartha níos mó

Cabhraigh liom smacht a thógáil,
Cabhraigh liom é a thuiscint,
Cabhraigh liom smacht a thógáil,
Táim ar strae, ‘dtógfaidh tú mo lámh, yeah

Cabhraigh liom smacht a thógáil,
Cabhraigh liom é a thuiscint,
Cabhraigh liom smacht a thógáil,
Táim ar strae, ‘dtógfaidh tú mo lámh, yeah

Mar tá mé bréan dá bheith buartha,
Ní bheidh mé buartha,
Ní bheidh mé buartha níos mó.

Ní bheidh mé buartha, nooo,
Ní bheidh mé buartha!

Ní bheidh mé buartha níos mó, níos mó, níos mó.

 

Beidh Sí Ag Screadach le The Spikes

Tuigeann tú cá dtéann na slu(aite)

Ar cuairt ort sna haisling(í)

Is cuimhin leo go maith a bheith

Ina ndamhsóir na mbanríon(a)

Iad ag glacadh seó shoilsi(gh)

‘S na cuimhní imi(the) fuar

 

‘S ar leaba an bháis

Beidh d’ainm á scread(ach) go hard

‘S an phian ag fás

Beidh sí á glanadh lena glór

 

Tá na scarúintí fánach, saor

Ag léim amach as an gcroí

Ach go tobann ‘sé soiléir

Go bhfuil scarúint ar an tslí

Iad ag sciobadh seó shoilsi(gh)

‘S na cuimhní imi(the) fuar

 

‘S ar leaba an bháis

Beidh d’ainm á scread go hard

‘S an phian ag fás

Beidh sí á glanadh lena glór

Beidh sí ag scread(ach) go hard x 5

Beidh sí ag scread(ach) amach go hard

D'ainm á screadach x 2

 

Réidh seo linn, ní fad(a) go mbeidh siad ann

An bhfeiceann tú na soilse ‘s 'nois do chlann

Rug sí ort san fholcadh ‘s í ina suí taobh leat

 

Scread d’ainm go hard, giolla ar ais x 2

Ag Íoc As An nGrá le Republic of Loose

Ba bhreá liom dul ag na pictiúir
Ach dáiríre níl an mhaoin ‘am
Ba bhreá liom dul ag an dochtúir
Ach dáiríre níl an mhaoin ‘am ó:

Níl aon chuid de seo uaim
Ag íoc as grá
Níl aon chuid de seo uaim
Ag íoc as grá
In áit íoc as grá
Cén fáth nach nguífeá

Ba bhreá liom dul chuig fiaclóir
Tá droch-chaoi ar m'fhiacla whoa
An aird a thugtar ar an gcuma atá orm

Ní chreidfeá riamh
Seo 'nois creideamh daoibh, muid ar aon rian:

Níl aon chuid de seo uaim
Ag íoc as grá
Níl aon chuid de seo uaim
Ag íoc as grá
Níl aon chuid de seo uaim
Ag íoc as grá
In áit íoc as grá
Cén fáth nach nguífeá

Creidmheas, ní againn (a) raibh aon chreidmheas
Cruachás, is uirthi (a) raibh an cruachás
Dofhostach, sinne 'tá dofhostach

Tuigeann (tú) mar (a) bhíonn sa saol
Ag caitheamh ama ag lorg d’áit sa scéal
Na hardnósai(the)

Ghlac mé neart comhréithigh ‘s d’éirigh liom
Léargas beag a fháil ar an saol….

Éist – ní haon áit seo dom
Ní áit seo dom
Ní áit seo dom
Ní áit seo dom
Ní áit seo dom

Fo-chatagóirí

Parse Error: Specification mandate value for attribute data-aria-label-part
02:19PM Oct 03