RSS

TÁ TÚ ANSEO Rí-rá le Hector Traiceanna

Parasúit

Glac Parasúit

'S léim

Ná fan anseo go síoraí

fiú duit a bheith id aonar

Nuair atá gach duine imithe
Glac parasúit

'S léim

Dein déileáil le gach aon dainséar

Glac parasúit

'S léim

Eitil tríd an are
"S mura mbíonn an ghaoth leat beidh

Beidh mé

"S mura mbíonn an ghaoth leat 

Tá mé anseo leat
Ó ná breathnaigh síos

Tá slí fada fút

Beidh mé le do thaobh

'S an parasite os do chionn
Glac parasúit

'S léim

Is féidir teacht ar ais amárach

Glac parasúit

'S léim

Níl tada dod choinneáil siar
"S mura mbíonn an ghaoth leat beidh mé

Beidh mé

"S mura mbíonn an ghaoth leat 

Tá mé anseo leat
Athraíonn an ghaoth

Athraíonn sí a slí

Seachain a scian

Seachain a chroi
"S mura mbíonn an ghaoth leat beidh mé

Beidh mé

"S mura mbíonn an ghaoth leat 

Tá mé anseo leat

Nil tada do do choinneáil siar

Liath le Traic

Gach uair a ligim siar mo sciath
Roimh thuras na meoin
Ní fios cá háit a rachaidh sí
Nuair a shíobann sí romham

Níos mó ná snua leamh
Níos fearr le gach a ghabh
Dath mo chodladh sámh
Tada ach a’ Liath

Deir tú go dtuigeann tú ‘bhfad níos fearr
Deir sé nach mbaineann sé leis
Deir sí leanfar mar is comhair
Sibh ag cailleadh an deis

Níos mó ná snua leamh
Níos fearr le gach a ghabh
Dath chomh híon ‘s chomh fíor
Tada ach a’ Liath

Támar buailte siar go maith
‘S é in am go scaoilfear leo
‘S má léimtear deimhin le cuardú thart
Tiocfar go luath ar an treo

Níos mó ná snua leamh
Níos fearr le gach a ghabh
Dath na fírinne searbh
Tada ach a’ Liath

Cad a deir mé? le Robb Murphy

Le fad' an lá

Is mé i bhfol-ach

Ghlac (mé) sos uaim féin

Anois táim ag téaltú 'mach

 

Le fad' an lá

(Ag) cuir cruth ar fhuaim breá

Ghlac mé sos ón saol

‘S tá sé á mo chrá

 

Cad (a) deir mé?

 

Nuair a thag(ann) an t-am

Taitneoidh sé liom

Agus má bhogaim den saol

Cuimhneoidh mé ar an am

 

Caitheann (tú) uait, uait, uait an chúthail',

uait, uait, uait an chúthail', caith uait é

Caithim uaim, uaim, uaim an chúthail',

uaim, uaim, uaim an chúthail', caith uaim é

 

Cad (a) deir mé?

Cad (a) deir mé?

 

Nuair a thag(ann) an t-am

Taitneoidh sé liom

Agus má bhogaim den saol

Cuimhneoidh mé ar an am

 

Is tú a shábhál(ann) mé, is tú

Gránna le Senakah

Tóg am chun tú féin a aithailíniú

Ní hé seo an bóthar ceart

Smaoinigh 'nois ar dhuine eile

Ní chosnaíonn sé an iomarca

 

Déarfainn leat éist(eacht) le do chairde

Ach is léir go n-insíonn siad uilig bréag

Ghlac scáth mé faoi mar a d’athraigh tú

Ach is measa fós nuair a bhíonn tú ag gol

 

Is cuimhin liom go maith nuair a bhí tú dea-chroíoch

Ní thógfadh sé ró-fhada (duit) athchuimhneamh air

 

Níl tú chomh hard

Níl tú chomh beag

Níl tú fiú chomh gránna

 

Ar ball slánóidh tú

Amharc ar d’fhadhbanna

Mar ghnéithe greannmhara

 

Is deacair cara a bhualadh

Ach tuigtear dom  nach bhfuil bealach eile

Ar deireadh leasóidh mé an éagóir

Anois tá luach uafásach le híoc

 

Is cuimhin liom go maith nuair a bhí tú dea-chroíoch

Ní thógfadh sé ró-fhada (duit) athchuimhneamh air

 

Níl tú chomh hard

Níl tú chomh beag

Níl tú fiú chomh gránna

 

Ar ball slánóidh tú

Amharc ar d’fhadhbanna

Mar ghnéithe greannmhara

 

Ar ball slánóidh tú

Amharc ar d’fhadhbanna

Mar ghnéithe greannmhara

Beidh Sí Ag Screadach le The Spikes

Tuigeann tú cá dtéann na slu(aite)

Ar cuairt ort sna haisling(í)

Is cuimhin leo go maith a bheith

Ina ndamhsóir na mbanríon(a)

Iad ag glacadh seó shoilsi(gh)

‘S na cuimhní imi(the) fuar

 

‘S ar leaba an bháis

Beidh d’ainm á scread(ach) go hard

‘S an phian ag fás

Beidh sí á glanadh lena glór

 

Tá na scarúintí fánach, saor

Ag léim amach as an gcroí

Ach go tobann ‘sé soiléir

Go bhfuil scarúint ar an tslí

Iad ag sciobadh seó shoilsi(gh)

‘S na cuimhní imi(the) fuar

 

‘S ar leaba an bháis

Beidh d’ainm á scread go hard

‘S an phian ag fás

Beidh sí á glanadh lena glór

Beidh sí ag scread(ach) go hard x 5

Beidh sí ag scread(ach) amach go hard

D'ainm á screadach x 2

 

Réidh seo linn, ní fad(a) go mbeidh siad ann

An bhfeiceann tú na soilse ‘s 'nois do chlann

Rug sí ort san fholcadh ‘s í ina suí taobh leat

 

Scread d’ainm go hard, giolla ar ais x 2

Parse Error: Specification mandate value for attribute data-aria-label-part
02:34PM Oct 03