RSS

TÁ TÚ ANSEO Séanadh an tSuímh Idirlín

Séanadh an tSuímh Idirlín

Séanadh an tSuímh Idirlín

1 Meitheamh 2011

Is chun críche eolas ginearálta amháin an fhaisnéis ar an suíomh idirlín seo. Cuireann Foinse.ie an fhaisnéis ar fáil agus cé go ndéanaimid tréaniarracht an fhaisnéis a choinneáil cothrom le dáta agus cruinn, ní dhéanaimid aon léiriú ná baránta de chineál ar bith, sainráite ná intuigthe, faoi chomhláine, cruinneas, iontaofacht, oiriúnacht ná infhaighteacht maidir leis an suíomh idirlín nó an fhaisnéis, táirgí, seirbhísí, nó grafaicí bainteacha atá ar an suíomh idirlín ar chúis ar bith. Tá aon iontaoibh a chuireann tú ar a leithéid d’fhaisnéis ar do phriacal féin go hiomlán mar sin.

Ní bheimid i gcás ar bith faoi dhliteanas d’aon chaillteanas ná dochar lena n-áirítear gan teorainn, caillteanas nó dochar indíreach nó iarmhartach, ná aon chaillteanas ná dochar ar bith ag eascairt as caillteanas sonraí nó brabús a eascraíonn as, nó atá bainteach le, úsáid an tsuímh idirlín seo.

Tá tú in ann nascadh le suíomhanna idirlín eile nach bhfuil faoi smacht Foinse.ie tríd an suíomh idirlín seo. Níl aon smacht againn ar nádúr, ábhar ná infhaighteacht na suíomhanna sin. Ní gá gurb ionann na naisc a thabhairt agus moladh nó formhuiniú na ndearcthaí a léirítear iontu.

Déantar gach iarracht an suíomh idirlín a choinneáil ag rith gan fadhb. Ach ní ghlacann Foinse.ie aon fhreagracht as an suíomh idirlín a bheith gan fáil go sealadach de bharr fadhbanna teicniúla nach mbeadh aon smacht againne orthu, ná ní bheidh Foinse.ie faoi dhliteanas dó sin.

 

1 June 2011

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by Foinse.ie and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of, or in connection with, the use of this website.

Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of Foinse.ie. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.

Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, Foinse.ie takes no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.

Parse Error: Specification mandate value for attribute data-aria-label-part
02:19PM Oct 03