Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Déardaoin 24 Eanáir 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Spórt Blag Spóirt Spreagadh intinne (agus coirp!)

Spreagadh intinne (agus coirp!)

Ríomhphost Priontáil PDF

Bhí mé i láthair ag caint a thug Liam Sheedy in DCU i dtús mhí na Samhna. Bheadh aithne ag daoine ar Sheedy toisc gurbh é a bhí i gceannas ar fhoireann iomána Thiobraid Árann tráth ar bhuaigh siad Corn Mhic Cárthaigh sa bhliain 2010.

Agus in ainneoin nach cóitseálaí idirchontae a thuilleadh é, feictear agus cloistear é go tráthrialta ar RTÉ agus é i mbun anailíse ar chluichí craoibhe iomána i gcaitheamh an tsamhraidh. Is ar cuireadh ag Cumann Iománaíochta DCU a tháinig sé chuig an ollscoil.

Seans maith nárbh iad na hiománaithe ab fearr sa chontae a bhí agam ar an bpainéal an bhliain úd,’ a dúirt Sheedy agus é ag caint ar 2010, ‘ach ba é an dream ba dhíograisí iad ó thaobh traenála.’ Tabharfaidh an talann cuid den bhóthar muid, dar leis, ach mura ndéantar an obair chrua, ar éigean go mbainfear ceann scríbe amach.

‘Más imreoirí nó traenálaithe muid,’ a dúirt Sheedy, ‘is gá dúinn caighdeán a leagan síos don fhoireann ag tús an tséasúir agus cloí leis.’ Freastal poncúil agus rialta ar na seisiúin traenála, cuir i gcás, agus féinsmacht ar pháirc na himeartha.

Tá Sheedy den tuairim go gcuirtear an iomarca béime ar ghnóthachtáil agus nach é clár na scór ag deireadh cluiche an tslat tomhais is ceart a úsáid chun foireann a mheas. Billy Walsh, an cóitseálaí náisiúnta dornálaíochta, a dúirt leis uair gur chuma faoin toradh. ‘Is tábhachtaí an taispeántas ná aon cheo eile,’ arsa Walsh.

Ba cheart neamhaird a dhéanamh den scór, dar le Sheedy. Ní hiad na cúilíní ná na cúil is ceart a chomhaireamh ach cur i bhfeidhm na mbunscileanna, an bhlocáil agus an húcáil más í an iománaíocht atá i gceist. Agus mar thraenálaí, is ceart i gcónaí an bhéim chéanna a leagan ar na gnéithe sin den chluiche is a leagtar ar na scóir.

Labhair Sheedy ar an scuad. ‘Mura bhfuil daoine in iomaíocht lena chéile chun áit a bhaint amach ar an gcéad chúigear déag, ní chuirfear an iarracht chéanna isteach sa traenáil. Tá ról lárnach ag na himreoirí ar fad, bíodh sé ar an bpáirc nó ar an taobhlíne.’

‘Is foireann iad,’ a deir Sheedy, ‘is cuma cén uimhir atá á caitheamh acu, agus jab le déanamh acu má iarrtar orthu é sin a dhéanamh.’ Bíonn na himreoirí i gcónaí i bhfoirm ciorcail aige agus é ag caint leo le taispeáint go bhfuil siad uile ar comhchéim.

Agus an chaint féin críochnaithe, cuireadh ceist air: ‘Céard is ceart a dhéanamh leis an imreoir maith nach dtagann ag traenáil?’ Beag rogha eile atá ag an scuad ach é a fhágáil i leataobh, an tuairim a bhí ag Sheedy, fiú mura ar leas na foirne é sa ghearrthéarma.

Ach bhí Sheedy chomh géar céanna ar na traenálaithe. ‘Céad seasca a hocht uair an chloig atá i ngach seachtain,’ a dúirt sé. ‘Iarrtar ar na himreoirí tuairim is fiche uair an chloig a chur i leataobh in aghaidh na seachtaine, idir thraenáil agus imirt.’

‘Más traenálaí tú, bí dáiríre faoin traenáil. Is gá duit a bheith i láthair roimh theacht isteach na n-imreoirí. Bíodh an áit leagtha amach i gceart do na druileanna agus ar oile. Bí cinnte go bhfuil uisce te ann don chith ag an deireadh. Bí i gcónaí dearfach.’

‘Mol an t-imreoir go poiblí ach ceartaigh go príobháideach é. Bí ar fáil. Bíodh plean agat. Mínigh dóibh cad iad na spriocanna atá agat. Ach cuimhnígí,’ arsa Liam Sheedy linn mar fhocal scoir, ‘gur caitheamh aimsire é seo agus ba cheart an bhéim a leagan ar phléisiúr.’

Lón machnaimh cinnte!

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter