RSS

TÁ TÚ ANSEO Spórt Cumann Lúthcleas Gael Tacaíonn Réaltaí Peile agus Iomána le feachtas Gaeilge CLG

Cumann Lúthcleas Gael

Tacaíonn Réaltaí Peile agus Iomána le feachtas Gaeilge CLG

ríméad ar Choiste na Gaeilge Chumann Lúthchleas Gael go bhfuil roinnt de na peileadóirí agus de na hiománaithe is aitheanta atá sa Chumann sásta a bheith páirteach i bhfeachtas a léireoidh an dlúthbhaint atá ag an eagraíocht leis an nGaeilge agus in iarracht tuilleadh daoine a spreagadh chun pé méid den teanga atá acu a labhairt.

Tá teachtaireachtaí físeáin déanta ag Marc O Sé, Neil McGee, Ciarán Kilkenny agus Joe Canning ag léiriú a dtacaíocht don smaoineamh agus chomh sásta agus atá siad an deis a fháil. Tráchtann siad ar an úsáid a bhaineann siad féin as an teanga agus tugann siad an dúshlán gur linn ar fad an Ghaeilge, ach gur ag an duine aonair atá an rogha í a labhairt.

Idir 30-40 soicind ar fhad atá na míreanna agus idir seo agus deireadh an tséasúir, taispeánfar iad ar na scáileáin mhóra ag cluichí craoibhe a bheidh ar siúl ar fud na tíre agus freisin i bPáirc an Chrócaigh.

Tá póstaeir ar a dtugann na himreoirí an teachtaireacht chéanna á gcur ar fáil ag an gCumann do chlubanna agus do scoileanna.

Dúirt Uachtarán Chumann Lúthchleas Gael, Liam Ó Néill: “Tá ról tábhachtach ag Cumann Lúthchleas Gael sa tacaíocht a thugtar don teanga sna gníomhaíochtaí éagsúla a bhíonn ar siúl againn agus léiríonn an tionscadal seo go soiléir an ceangal atá idir ár gcluichí agus ár gcultúr.

“Cuireann sé go mór le seasamh na teanga go bhfuil ceathrar de na himreoirí is cáiliúla atá againn sásta tacú leis an bhfeachtas seo agus sásta guth a thabhairt do na Gaeilgeoirí ar fad atá san eagraíocht agus dóibh siúd a bhfuil bá acu lenár dteanga dhúchais Tá súil againn go spreagfaidh sin an óige chun í a úsáid inár gcluichí.”

Dúirt  Cathaoirleach Choiste na Gaeilge, Mícheál Ó Máirtín : “Ceann de na mianta atá againn go spreagfaidh seo iad siúd nach bhfuil acu ach beagán Gaeilge sin a labhairt agus tá an Coiste ag scrúdú bealaí eile chun úsáid a bhaint as an teicneolaíocht nua-aimseartha agus as na meáin shóisialta chun an Ghaeilge a chur chin cinn.”

Scríobh nóta tráchta


Cód slándála
Athnuaigh

Parse Error: Specification mandate value for attribute data-aria-label-part
01:37AM Oct 07