Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé hAoine 01 Feabhra 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Spórt Sport ón Imeall Billabong i gCo Shligigh

Billabong i gCo Shligigh

Ríomhphost Priontáil PDF

D’airigh mé ar an raidió ar maidin gurbh í an mhí Iúil ba scamallaí le 60 bliain a bhí againn an samhradh seo agus ní mórán a rachadh ag sárú ort faoi sin. Bhí sé gruama ó cheann ceann na míosa. Cé nach raibh an aimsir thar mholadh beirte le mí anuas ní raibh sé sách fiáin ach oiread le maidhmeanna a chothú ar an bhfarraige mhór do chomórtas oscailte tonnmharcaíochta Chontae Shligigh a reáchtáladh le linn dheireadh seachtaine shaoire bainc Lúnasa. D’fhág na maidhmeanna beaga nach bhféadfaí leas a bhaint as an gcomórtas le foireann tonnmharcaíochta na hÉireann a roghnú faoi mar a bhí beartaithe a dhéanamh le linn an deiridh sheachtaine chéanna. Cé gur fógraíodh nach mbeadh foireann á roghnú don fhoireann náisiúnta, níor cuireadh drochmhisneach ar na céadta a thug aghaidh ar an gcomórtas. Cé nach raibh tuar na haimsire in araíocht do chomórtas tonnmharcaíochta chruinnigh na sluaite faoi scáil Chnoc na Rí ar Thrá an Leathrois i gContae Shligigh don ócáid. Bhí maidhmeanna dhá throigh ar airde ag briseadh ar an trá ar maidin Dé Sathairn agus ceithre troithe ar airde le fuinneamh néal nóna. Faraor, is gaoth aduaidh a bhí ag séideadh agus ní raibh cruth ceart ar na maidhmeanna. De réir rialacha idirnáisiúnta na tonnmharcaíochta, is féidir comórtas a reáchtáil i maidhmeanna 18 n-orlaí nó níos airde. Mar sin bhí bunriachtanas comórtais acu mar aon leis na hiomaitheoirí. Mar sin lean an lucht eagraithe i gClub Tonnmharcaíochta Shligigh ar aghaidh leis na himeachtaí. Is 120 iomaitheoir ar fad a chláraigh don chomórtas agus mar ghealla r an líon ard seo agus an riar leathan catagóirí, b’éigean na himeachtaí a rith ar feadh an lae gan stopadh ná staonadh. Bhí imní ann nach mbeifí in ann an comórtas a reáchtáil ar an Domhnach. Thug na chéad iomaitheoirí aghaidh ar na tonnta ag a 9am agus cuireadh an grúpa deireanach amach ar an uisce an oíche sin ag 9.30. D’fheabhsaigh na coinníollacha agus caighdeán na tonnmharcaíochta dá réir faoin am seo. Mar a tharla sé ní raibh cailleadh ar aimsir an Domhnaigh, ní raibh sméideadh gaoithe ann agus bhí cruth níos deise ar na maidhmeanna fiú má bhí siad níos lú. Baineadh leas as na coinníollacha seo leis an gcomórtas a thabhairt chun críche. Ba é an tonnmharcaí áitiúil Stephen Kilfeather a thug leis an lá agus a bhuaigh Comórtas Oscailte Shligigh. Bhí coimhlint ghéar idir é féin agus Ronan Oertzen as Béal Feirste sa bhabhta ceannais ach thug eolas áitiúil Kilfeather an lámh in uachtar dó. Bhí tuilleadh den iomaíocht ghéar i gcomórtas na mban agus ba í an tUltach Nicole Morgan a sciob léi an chéad áit in aghaidh na mná áitiúla Easky Britton. In ainneoin a gcuid iarrachtaí beidh lá eile acu chun áit a bhaint amach ar an bhfoireann náisiúnta a bheidh ag tabhairt aghaidh ar Pheiriú i mí na Nollag i gcraobhchomórtas an Domhain. Tá súil an rogha sin a dhéanamh ag an gcéad chomórtas eile i mí Dheireadh Fómhair nuair a fhillfidh saol tonnmharcaíochta na hÉireann ar chladaí Shligigh an athuair agus iad ag triall ar mhaidhm cháiliúil Iascaigh.

Scríobh nóta tráchta


Cód slándála
Athnuaigh

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter