Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé hAoine 01 Feabhra 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Spórt Sport ón Imeall Tonnta móra na hÉireann

Tonnta móra na hÉireann

Ríomhphost Priontáil PDF

Thug mé cuairt ar bhaile beag Iascaí agus bhí na sluaite ag triall ar an mbaile céanna. Bhí borradh nua an fhómhair ag déanamh ar chósta creagach iarthuaisceart Shligigh agus bhí meitheal breá mara ag fearadh fáilte roimhe.

Bhí an dream seo ag déanamh suirí le maidhmeanna meanmnacha an fhómhair. Ní mórán a dhéanfaidh dearmad ar an lá sin, an lá ar baisteadh ‘Déardaoin Dorcha’ air, ach is beag imní a bhí an fógra duairc is deireanaí as Teach Laighean a dhéanamh don chúig dhuine dhéag a bhí san uisce amach ó ché Iascaí ó bhreacadh an lae.

Ba dheacair gan suntas a thabhairt don chaighdeán tonnmharcaíochta, rud a chuir iontas agus náire orm. Ba léir an scil agus an cumas láithreach. Tá ionann is 10 mbliana caite agam ag fáisceadh clár le mo chos agus ag tabhairt faoi mhaidhmeanna fiáine an Atlantaigh, ach baineadh stangadh asam an lá faoi dheireadh.

Ba iad na tonnmharcaithe áitiúla a tharraing m’aird. Furasta aithne gurb í a dtonn bhaile í. Léirigh na marcaithe smacht, láidreacht agus muinín nach raibh feicthe roimhe seo ach i measc fíorbheagán de thonnmharcaithe na tíre seo.

Briseann cuid de na maidhmeanna is fearr ar domhan ar leac an dorais againn ach is gearr uainn go mbeidh ainmneacha thonnmharcaithe na tíre seo á ngreanadh ar na gradaim is mó a bhfuil tóir orthu ag an leibhéal idirnáisiúnta.

Tá an sprioc sin bainte amach ag beirt bhan; an chéad áit bainte amach faoi dhó ag Nicole Morgan i gcraobh tonnmharcaíochta gairmiúla na Breataine agus tá an t-éacht céanna déanta ag Easkey Britton.

Is mór an t-éacht é seo ag an mbeirt acu ó tharla nach reáchtáiltear aon chomórtais idirnáisiúnta sa tír seo. Ábhar díospóireachta é atá ag dó na geirbe i measc phobal tonnmharcaíochta na tíre le blianta anuas. I bhfianaise na conspóide agus an achrainn a tharraingíonn sé uaireanta is cosúil gur ábhar é seo atá an-ghar don chnámh.

Deir roinnt gur drochrud a bheadh ann comórtas mór idirnáisiúnta a reáchtáil sa tír seo ó tharla go meallfadh sé na sluaite agus ní bheadh pobal dlúth tonnmharcaíochta na tíre seo in ann taitneamh a bhaint as a gcuid maidhmeanna ar a suaimhneas.

Seans go raibh bunús leis an argóint seo 10 mbliana ó shin nó fiú cúig bliana ó shin ach ní bheadh ciall leis anois. Is léir do mhadraí an bhaile go bhfuil fás thar na bearta tagtha ar thonnmharcaíocht in Éirinn agus go mbeifeá ag caitheamh clocha le cuan dá mba mhian leat creach an Atlantaigh a choinneáil faoi cheilt.

Ní dhéanfadh a leithéid de chomórtas dochar d’eacnamaíocht bailte beaga iargúlta cois farraige. Is tionscal luachmhar an tonnmharcaíocht a chothódh caipiteal a bhfuil géarghá leis. Mheallfadh comórtas lucht féachana as tíortha i bhfad agus i gcéin lena laochra móra a fheiceáil i mbun aicsin agus in iomaíocht leis na maidhmeanna dúchasacha.

Mar léiriú ar an tairbhe a d’fhéadfaí a bhaint as comórtais mhóra a reáchtáil sa tír ní gá ach féachaint ar shampla na hAlban, a fhearann fáilte gach bliain roimh shár-thonnmharcaithe na cruinne don O'Neill Coldwater Classic. Cuireann sé seo na mílte euro leis an eacnamaíocht áitiúil gan trácht ar na mílte eile a thagann leis na cuairteoirí.

Léiriú eile ar an tionchar a imríonn turasóireacht na tonnmharcaíochta ar eacnamaíocht áitiúil is ea cás Mundaka na Spáinne. Rinne Ollscoil Mhaidrid staidéar cuimsitheach in 2008 ar an tionchar a bhíonn ag an maidhm seo ar an eacnamaíocht áitiúil. Mheas an staidéar go gcaitear idir $400,000 agus $1.5 milliún in aghaidh na bliana agus go gcothaíonn sé idir 24 agus 95 post áitiúil.

Bheadh tairbhe as cuimse ann cinnte do bhailte beaga iargúlta ar nós Iascaí dá meallfaí comórtas mór chun na tíre seo. Cá bhfios nach mbeadh bulla tarrthála don rialtas, atá in umar na haimléise faoi láthair, sa tonnmharcaíocht.

Scríobh nóta tráchta


Cód slándála
Athnuaigh

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter