Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé hAoine 01 Feabhra 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Spórt Sport ón Imeall Rian stairiúil i spórt CLG

Rian stairiúil i spórt CLG

Ríomhphost Priontáil PDF

Tá sé ar cheann de na ceithre spórt a thagann faoi scáth Chumann Lúthchleas Gael (CLG) agus ar cheann de na spóirt is sine ar domhan a imrítear i gcónaí. Tá fianaise ann gur imríodh cluiche an-chosúil le liathróid láimhe na nGael mar chuid d’imeachtaí spóirt agus caithimh aimsire mhuintir na gcultúr ársa is aitheanta ar fud na cruinne. D’imir muintir na Maya i Meiriceá Láir é, roimh theacht Cholumbais agus insíonn iairiglifí na hÉigipte a scéal féin faoin meas a bhí ar an liathróid láimhe i measc shárailtirí an tsaoil ársa.

Ní haon ionadh mar sin i bhfianaise an scaipthe mhóir thíreolaíochta a bhí ag an spórt san am a caitheadh, go bhfeictear cosúlachtaí idir liathróid láimhe na nGael a imrítear sa tír seo agus cluichí liathróide eile a imrítear ar fud na cruinne go fóill.

Áirítear liathróid raicéid, scuais agus liathróid láimhe Mheiriceánach i measc na gcluichí comhaimseartha a bhfeictear rian den liathróid láimhe orthu. Feictear cosúlachtaí freisin le pelota na mBascach ach tá a rian sin greanta go soiléir ar stair an spóirt anseo.

Faightear ceann de na tagairtí is sine don liathróid láimhe sa tír i gcáipéisí reachtúla a bhain le cathair na Gaillimhe sa bhliain 1527, nuair a cuireadh cosc ar imirt liathróid láimhe in aghaidh bhallaí na cathrach.

Ar ndóigh bhí trádáil mhór idir Cathair na dTreabh agus cathracha eile ar fud na Spáinne — trádáil a d’fhág rian ar chaitheamh aimsire a mhaireann go láidir i dtraidisiún spóirt an dá áit i gcónaí.

Imrítear liathróid láimhe ar chúirt nó i bpinniúr. Tá na cúirteanna breactha ar fud na tíre ach faraor tá go leor díobh ligthe i ndearmad agus imithe i léig i roinnt mhaith bailte.

Cúirt 18.3m faoi 9.15m le balla 30 troigh ar airde a bhaintí úsáid as i dtús aimsire ach i 1969 baineadh úsáid as cúirt níos lú, 12.2m faoi 6.1m agus balla 20 troigh. Is í an chúirt bheag an chúirt chaighdeánach agus is ar an gcineál seo cúirte a bhíonn an tóir is mó ag imreoirí an spóirt. Reáchtálann CLG dhá chraobh éagsúla a imrítear ar an dá chúirt.

Is é aidhm an chluiche an méid is mó pointí a bhaint amach roimh do chéile comhraic. Cluiche dúshlánach taitneamhach fuinniúil é. Is é an té atá ag freastal an t-aon duine amháin atá in ann pointe a bhaint amach.

Léirigh an slua mór a ghlac páirt sa mhórchomórtas is deireanaí sa chraobh, comórtas náisiúnta liathróid láimhe an bhalla amháin a reáchtáladh i rith an tsamhraidh i Maigh Eo gur cuid lárnach de shaol caithimh aimsire na nÉireannach an liathróid láimhe i gcónaí. Mheall an comórtas na céadta lucht féachana agus chláraigh 400 imreoir, an líon is mó riamh, don chomórtas.

An bhfuil sé in am mar sin, na toim aitinn agus fás na mblianta a ghlanadh de na cúirteanna díomhaoine a fheictear go forleathan ar fud na tíre agus spiorad pobail a chothú agus a bhuanú in athuair i spórt dúchasach na tíre?

Scríobh nóta tráchta


Cód slándála
Athnuaigh

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter