Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé hAoine 01 Feabhra 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Spórt Sport ón Imeall Ar mhuin na madraí reatha

Ar mhuin na madraí reatha

Ríomhphost Priontáil PDF

Is iomaí cáil ar Éireannaigh i saol an spóirt. Tá gradaim idirnáisiúnta bainte amach sa dornálaíocht, sa lúthchleasaíocht agus sa rugbaí ag lúthchleasaithe na tíre seo le blianta beaga anuas.

Ach tá spórt amháin ann áfach, nár éirigh linn mar náisiún a thabhairt linn i gceart agus nach luaitear riamh leis an tír seo — ach an mbeidh malairt scéil le spórt na gcarr madra nó ‘dogsled’ sa tír seo go luath?

Seachas na spóirt fola agus an 10 nóiméad le linn chluiche peile na rialacha idirnáisiúnta in 2004 ar Pháirc an Chrócaigh nuair a rith madra beag isteach i lár na himeartha, níor tugadh tús áite riamh do mhadraí i stair spóirt na tíre seo.

Tá, ina ainneoin sin, caidreamh maith ag an ngnáth-Éireannach lena mhadra ach mar is eol do mhadraí an bhaile, is fíorannamh a fheictear carr madra luaite ar chlár imeachtaí spóirt sa tír seo.

Ní hamhlaidh a bheidh an scéal a thuilleadh má éiríonn le mianta agus le hiarrachtaí Mandy Hynes as Gaillimh, spórt na gcarr madraí a chur chun cinn sa tír seo. Níl aon ionadh gur bhunaigh Mandy, bean a bhfuil beagnach 30 huscaí Sibéarach aici féin, Cónaidhm Spórt Carr Madraí na hÉireann nó an Irish Federation of Sleddog Sports (IFSS) in 2008.

Feidhmíonn an IFSS faoi rialacha bhord rialaithe idirnáisiúnta an spóirt agus tá os cionn leathchéad ball sa chónaidhm cheana. Cuireann siad comhairle agus treoir ar fáil do na baill faoi chúrsaí a bhaineann leis an spórt, cothú agus beathú na madraí mar shampla.

Is maith a thuigfeadh duine ar bith a bhfuil madra acu gur dual don mhadra a bheith chun tosaigh i gcónaí. Má cheanglaíonn tú rud ar bith de mhadra, geallaim duit go ndéanfaidh sé iarracht é a tharraingt.

D’fhéadfadh gach mianach madra páirt a ghlacadh sa spórt ach is madraí láidre ar nós an huscaí is mó a bhfuil tóir orthu sa spórt seo. Is ar chosáin trí choillte is mó a chleachtar an spórt. Fágann an bealach cinnte atá leagtha amach tríd an bhforaois nó tríd an gcoill go bhfuil sé níos éasca an fhoireann madraí a stiúradh. Is maith a thuigeann Coillte é seo freisin agus ceadaíonn siad do bhaill na cónaidhme roinnt cosán ar fud na tíre a úsáid dá spórt.

D’admhódh aon bhall den IFSS go bhfuil cuid de na bealaí foraoise is áille ar domhan ag sníomh trí choillte na tíre seo agus níl fáth nach bhféadfadh an tír rásaí móra idirnáisiúnta a reáchtáil.

Is ar an ábhar sin a mheall Mandy Comhthionóil Ginearálta Chónaidhm Idirnáisiúnta Spórt na gCarr Madra chun na tíre seo.

Cuireadh toscaireacht ar an eolas faoina bhfuil le tairiscint ag an tír seo i dtaobh an spóirt. Tá súil ag Mandy go mbeidh iomaitheoir ón tír seo le feiceáil sna comórtais idirnáisiúnta go luath. Is ar an ábhar sin a bheidh an IFSS ag roghnú foireann náisiúnta do spórt na gcarr madra do shéasúr 2010/2011.

Beidh an chéad imeacht eile ar fhéilire na cónaidhme ar siúl ar chosáin latraigh i gCo. Thiobraid Árann ar an 6 Samhain. Tá eolas le fáil faoin imeacht agus faoin gcónaidhm ar www.sleddogsireland.com.

Scríobh nóta tráchta


Cód slándála
Athnuaigh

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter